Quảng Ngãi tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

09:10, 21/10/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 21.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên Chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Tổng điều tra dân số năm 2019 là cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 ở nước ta kể từ khi thống nhất đất nước. Điểm mới trong Tổng điều tra lần này là ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn từ công tác chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động và sử dụng phiếu trực tuyến.
 
Theo kết quả sơ bộ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố, tính đến ngày 1.4.2019, dân số tỉnh Quảng Ngãi là 1.231.697 người, tăng 14.924 người so với thời điểm ngày 1.4.2009. Trong đó, nam chiếm 49,7%, nữ chiếm 50,3%.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Tỷ số giới tính 98,7 nam/100 nữ. Tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm giai đoạn 2009-2019 là 0,12%. Toàn tỉnh có 358.015 hộ. Chia theo khu vực có 200.938 người cư trú ở thành thị, tăng 23.010 người so với thời điểm 1.4.2009 và chiếm 16.3% so với tổng dân số toàn tỉnh; có 1.030.759 người cư trú nông thôn giảm 8.086 người so với thời điểm 1.4.2009 và chiếm 83,7% so với tổng dân số toàn tỉnh. Qua đó, có thể nhận thấy sự di cư của khu vực nông thôn ra thành thị và xuất cư ra ngoài tỉnh của khu vực nông thôn trong 10 năm qua rất lớn.
 
Quy mô nhân khẩu bình quân là 3,44 người/hộ, giảm 1,55 người/hộ so với thời điểm 1.4.2009. Diện tích nhà ở bình quân 1 nhân khẩu  26,4m2/người, tăng 8,5m2/người so với thời điểm 1.4.2009.
 
Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 93,3%; trong đó, thành thị 98%, nông thôn 92,4%. Hiện toàn tỉnh còn 8,8% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng hiện không đi học, chủ yếu ở khu vực nông thôn tập trung ở vùng miền núi và vùng biển. 100% hộ dân có nhà ở. Trong đó, có 2,3% hộ có nhà ở thiếu kiến cố và đơn sơ.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đề nghị Cục Thống kê tiếp tục rà soát, tổng hợp, phân tích kết quả cuộc Tổng điều tra sau kkhi có kết quả công bố chính thức của Ban chỉ đọa Tổng điều tra Trung ương. Đặc biệt là các báo cáo chuyên sâu của Tổng điều tra theo quy định với chất lượng cao nhất.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương sử dụng kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở để đánh giá thực trạng dân số và nhà ở của từng địa phương. Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển dân số và cải thiện mức sống dân cư.
 
Biên soạn các chỉ tiêu kinh tế- xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số. Đồng thời,  xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và các yêu cầu thống kê khác…
 
Tại hội nghị, 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận giấy khen của Cục Thống kê tỉnh và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thành phố.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.