Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XII thông qua 5 nội dung quan trọng

22:25, 29/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.5, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, các nội dung sẽ được kỳ họp xem xét thông qua đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị đúng quy trình và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Trên cơ sở tài liệu đã gửi đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tích cực nghiên cứu các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Đồng thời, căn cứ vào các quy định của pháp luật xem xét quyết định ban hành các nghị quyết đảm bảo chất lượng và hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh khi đã được ban hành.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết tán thành Đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Theo đó, thị xã Đức Phổ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 372,76 km vuông diện tích tự nhiên và 150.927 người của huyện Đức Phổ.
 
Thị xã Đức Phổ có 15 đơn vị hành chính gồm 8 phường: Nguyễn Nghiêm, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Minh, Phổ Quang, Phổ Thạnh và 7 xã: Phổ Châu, Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thuận, Phổ Nhơn, Phổ Phong và Phổ An.
 
Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019. Theo đó, tổng số lượng biên chế sự nghiệp năm 2019 của tỉnh là 23.596 biên chế.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính góp ý, thảo luận nội dung các Nghị quyết tại kỳ họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính góp ý, thảo luận nội dung các Nghị quyết tại kỳ họp
 
Trong đó, phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 23.129 biên chế, gồm: Sự nghiệp giáo dục 18.751 biên chế, sự nghiệp y tế 3.093 biên chế, sự nghiệp văn hóa 432 biên chế, sự nghiệp khác 853 biên chế; dự phòng để lại là  467 biên chế.
 
Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01 ngày 30 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, điều chỉnh danh mục xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là 20 xã lên thành 25 xã nhằm đạt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1865 ngày 23/11/2017 ngay trong năm 2019.
 
Cũng trong sáng 29.5, kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26 ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua 5 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XII
Các đại biểu biểu quyết thông qua 5 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XII
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là Đề án thành lập Thị xã Đức Phổ. Tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện các hồ sơ thủ tục trình Chính phủ, các Bộ ngành trung ương để Thị xã Đức Phổ có thể được thành lập trong thời gian sớm nhất.
 
HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua. Đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, MTTQVN và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách.
 
Các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trương, cơ chế, chính sách, thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 

.