Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến cho dự thảo Luật Kiến trúc

20:26, 19/04/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 19.4, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Kiến trúc với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang chủ trì hội nghị. 
Dự thảo Luật Kiến trúc có 5 chương, 41 điều, qui định chi tiết về công tác quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc và trách nhiệm quản lý nhà nước về kiến trúc. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số ý kiến phát biểu, góp ý vào Dự thảo Luật. Các đại biểu cho rằng, việc ban hành Luật Kiến trúc là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phát huy khả năng sáng tạo, quyền sáng tác của các kiến trúc sư; đồng thời khẳng định vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với một lĩnh vực đặc thù riêng như kiến trúc. Việc ban hành Luật Kiến trúc sẽ tạo ra sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, một số chương, điều của Luật qui định chưa phù hợp. 
 
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang ghi nhận những ý kiến của các đại biểu.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang cho ý kiến tại hội nghị. 
 
Các đại biểu đề nghị điều chỉnh, rà soát và giải thích, bổ sung thêm những thuật ngữ trong Luật cho phù hợp. Làm rõ các qui định về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; qui chế quản lý kiến trúc và tăng cường trách nhiệm của hội đồng tư vấn về kiến trúc; thi tuyển phương án kiến trúc; quyền và nghĩa vụ của kiến trúc sư; qui định về quyền, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý hoạt động kiến trúc. 
 
Bên cạnh đó là các qui định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, các thủ tục, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc...
 
Phát biểu kết luật tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu.
 
Từ nay cho đến trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV diễn ra, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tiếp thu thêm những ý kiến đóng góp, thông tin từ các đại biểu gửi về để tổng hợp, tập trung nghiên cứu, góp ý thêm vào dự thảo Luật, tạo ra công cụ pháp lý cho hoạt động kiến trúc tốt nhất, hoàn thiện và phù hợp. 
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 
.
.