Chống tham nhũng trong lĩnh vực "nóng"

21:56, 29/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản... là những vấn đề “nóng”, luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội trong thời gian qua. Để siết chặt quản lý, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã ký ban hành Kế hoạch số 26 về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh.

  • Xử lý doanh nghiệp nợ tiền khai thác khoáng sản: Cần quyết liệt hơn
    (Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp tăng cường thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (KTKS) đối với tổ chức, đơn vị được cấp mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp (DN) chưa nộp, nhưng việc khai thác vẫn diễn ra bình thường.
    .

Theo đó, người đứng đầu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT phối hợp với Sở KH&ĐT tiếp tục rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao đất, cho thuê đất từ trước đến nay nhưng không thực hiện, hoặc thực hiện chậm tiến độ, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT, tiếp tục cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, gây “phiền hà” cho người dân, doanh nghiệp và dễ xảy ra tham nhũng liên quan đến lĩnh vực thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường đất, đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý TN&MT, bảo đảm thống nhất, hiệu quả và không chồng chéo...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường, phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với những địa phương chưa có bản đồ chính quy; đẩy mạnh và sớm hoàn thành việc giao đất có nguồn gốc thu hồi từ các nông, lâm trường cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Tổ chức đấu giá công khai các mỏ đất, đá, cát trên địa bàn; tăng cường quản lý việc khai thác khoáng sản, hạn chế mức tối đa tình trạng khai thác khoáng sản không hiệu quả dẫn đến thất thu ngân sách, lãng phí nguồn tài nguyên. Kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ. Quản lý thực hiện tốt quy hoạch tài nguyên nước; rà soát, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng khai thác nước mặt, nước dưới đất chưa hợp lý, hiệu quả thấp, lãng phí nguồn tài nguyên nước...

Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, đất đai là một trong những lĩnh vực xảy ra tham nhũng nhiều nhất. Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương còn bất cập, tạo kẽ hở tham nhũng, trục lợi cho một số tổ chức, cá nhân. Như việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch mà chạy theo nhu cầu của nhà đầu tư; lợi dụng thẩm quyền để lập hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm trục lợi.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng dễ phát sinh hành vi tham nhũng của cán bộ trong thực thi công vụ, nhất là đối với cán bộ thuộc cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, việc xác định giá đất khi giao đất, cho thuê đất ở các địa phương chưa sát với giá thị trường đã làm lợi cho doanh nghiệp, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước...

Từ thực tế trên, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là cần tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong chỉ đạo, điều hành công tác PCTN trong lĩnh vực TN&MT, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác PCTN phải được triển khai cụ thể, thực hiện đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu UBND tỉnh, PCTN là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể đó là ai. Cần xác định, PCTN là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, trong đó phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách; phải được thực hiện kiên trì, liên tục, tích cực, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm.


PHẠM DANH


 

.
.