Cập nhật lúc: 14:35, 08/11/2018 [GMT+7]
.

Sản xuất nông nghiệp năm 2018: Được mùa trên diện rộng


(Baoquangngai.vn) - Sáng 8.11, Sở NN&PTNT tổ chức sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, sản lượng lương thực ước cả năm đạt 500.176 tấn, đạt hơn 100% kế hoạch, tăng 0,38% so với năm 2017. Toàn tỉnh đã gieo sạ 74.728 ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 58,9 tạ/ha, sản lượng đạt trên 439.800 tấn, tăng 0,6% so với năm 2017.

Ngoài cây lúa, nông dân đã xuống giống gần 10.400 ha bắp, năng suất bình quân ước đạt 57,9 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 60.200 tấn.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, cây lúa, bắp, cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày đều có diện tích, năng suất đạt và vượt so với kế hoạch, ngoại trừ diện tích cây mía. Đây là năm được mùa trên diện rộng từ đồng bằng cho đến miền núi.

Có được kết quả trên nhờ thời tiết thuận lợi cộng với các địa phương đều thống nhất và chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nhân rộng diện tích cánh đồng lớn, dồn điền đổi thửa, các mô hình luân canh, xen cánh đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, tăng thu nhập cho người dân.  

 

Hầu hết các loại cây trồng có năng suất và sản lượng đạt và vượt so với kế hoạch.
Hầu hết các loại cây trồng có năng suất và sản lượng đạt và vượt so với kế hoạch.Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, tỷ lệ đàn trâu, bò, bò lai đều tăng so với năm 2017. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 77.600 tấn. Tình hình dịch bệnh cúm gia cầm có giảm, nhưng bệnh lở mồm long móng tăng.

Trong năm, thời tiết tương đối ổn định nên nuôi trồng thủy sản thuận lợi. Tổng diện tích ao hồ thả nuôi là 1.481 ha, sản lượng và năng suất đều đạt và vượt kế hoạch.

Trên cơ đánh giá, rút kinh nghiệm, ngành nông nghiệp cũng tập trung thảo luận đề ra định hướng kế hoạch năm 2019, các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi vụ đông xuân 2018 - 2019.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ xuống giống các loại cây trồng với diện tích hơn 129.160ha, trong đó cây lúa đạt 73.712ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 59,2 tạ/ha.

Riêng vụ đông xuân 2018 - 2019, tập trung gieo sạ từ ngày 20.12.2018 đến 5.1.2019, những chân ruộng trũng kết thúc trước ngày 10.1.2019. Cơ cấu giống lúa, giống chủ lực, gồm: KD28, TBR225, VTNA2, Đài Thơm 8.

Giống bổ sung, gồm: DT45, MT10, D9H815-6, KDđb, PC6,Thiên ưu 8, OM6976, Hà Phát 3. Giống triển vọng: Bắc Thịnh, QNg6, QNg 11, QNg13, QNg128 và Hương Xuân.

Để vụ sản xuất đông xuân đạt thắng lợi, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân cần tuân thủ cơ cấu giống và lịch thời vụ, tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, bảo đảm nguồn nước tưới suốt cả vụ. Khuyến khích chuyển đổi giống cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả và vùng có khả năng thiếu nước.

Tin, ảnh: Ái Kiều  

 

.