Cập nhật lúc: 21:52, 23/11/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8


(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Tại điểm cầu Quảng Ngãi, tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các Nghị quyết, Quy định, Kết luận hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. 
 
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tải điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tải điểm cầu Quảng Ngãi
 
Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án giới thiệu những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 gồm: Quy định số 08 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.
 
Sau hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết, Quy định, Kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
 
H.P
.