Cập nhật lúc: 14:35, 20/11/2018 [GMT+7]
.

Giám đốc công an được phong Thiếu tướng nhưng không quá 11 người


Với 85,77% đại biểu có mặt tán thành, sáng nay QH biểu quyết thông qua luật Công an nhân dân (sửa đổi). Luật có 7 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019.
 
Theo luật, về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND, điều 25 quy định có: 1 Đại tướng ; không quá 6 Thượng tướng; không quá 35 Trung tướng; không quá 157 Thiếu tướng.
 
Trong số Thiếu tướng có không quá 11 là Giám đốc Công an tỉnh, TP trực thuộc TƯ ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông.

 

Các đại biểu bấm nút thông qua luật
Các đại biểu bấm nút thông qua luật

 

Trước đó, trình bày giải trình tiếp thu dự thảo luật về điều này, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho biết, có một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo luật; có ý kiến đề nghị quy định tiêu chí, số lượng Trung tướng, Thiếu tướng, vị trí cụ thể giao Chính phủ hoặc Bộ trưởng Công an quyết định.

 
Tiếp thu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ý kiến ĐBQH và để phù hợp với chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy trong CAND theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UB TVQH đã chỉ đạo rà soát quy định số lượng vị trí từng cấp tướng; nguyên tắc, tiêu chí xác định vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng.
 
Theo đó, đối với đơn vị đã rõ và thực hiện ổn định trên cơ sở kế thừa Luật CAND năm 2014 thì quy định cụ thể ngay trong luật. Đối với đơn vị mới được hình thành sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy thì việc xác định cấp bậc hàm cấp tướng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí và giao UB TVQH quy định.
 
“Việc giao UB TVQH quy định như dự thảo luật cũng bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, kế thừa quy định hiện hành; căn cứ số lượng, nguyên tắc, tiêu chí đã được Quốc hội xác định, UB TVQH quy định cụ thể từng vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng để bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt trong tổ chức thực hiện”, ông Võ Trọng Việt nói.
 
Cũng theo UB TVQH, mặc dù quy mô tổ chức của Bộ Công an được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối nhằm hướng tới mục tiêu chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhưng chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc không thay đổi.
 
Việc xác định số lượng vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng phải xuất phát từ nhu cầu chỉ đạo điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.
 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH và nghiên cứu, kế thừa số lượng vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng của luật CAND hiện hành đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến, UB TVQH đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với ban soạn thảo, Bộ Công an rà soát vị trí có nhu cầu cấp bậc hàm cấp tướng theo mô hình tổ chức của Bộ Công an hiện nay để quy định như dự thảo luật. Theo đó, qua rà soát thì số lượng vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng đã giảm so với quy định hiện hành.
 
Liên quan một số ý kiến đề nghị cân nhắc tiêu chí để xác định cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh, ông Võ Trọng Việt cho biết,  UB TVQH đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên tắc, tiêu chí xác định các chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng bảo đảm tương xứng giữa cấp bậc hàm với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm số lượng cấp tướng trong CAND.
 
Theo VietNamNet
 
.