Cập nhật lúc: 20:42, 21/11/2018 [GMT+7]
.

Đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018


(Baoquangngai.vn)- Chiều 21.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
 
Trong năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 296,5 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 190,5 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất là 106 tỷ đồng. 
 
Trong đó, Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, trong năm 2018 được đầu tư 121,7 tỷ đồng để xây dựng 99 công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, Trạm y tế xã thuộc các huyện nghèo. Đến nay, các công trình đang được triển khai xây dựng, tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/11/2018 đạt 57,81%. Riêng tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được bố trí trên 21 tỷ đồng để xây dựng 27 công trình, đến nay, đã giải ngân đạt tỷ lệ trên 68%.
 
Đối với tiểu dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được đâu tư 66,2 tỷ đồng, đến nay, chỉ mới giải ngân đạt trên 24% kế hoạch vốn. Tiểu dự án Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được bố trí trên 4,4 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt tỷ lệ trên 54%.   

 

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
 
Đối với tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 trong năm 2018 được phân khai trên 63,2 tỷ đồng để thực hiện đầu tư mới 131 công trình cơ sở hạ tầng, đến nay, đã giải ngân đạt trên 64%. Riêng tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 được bố trí trên 13,5 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt tỷ lệ 13,75%.
 
Ngoài ra, trong năm 2018, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng đã bố trí nguồn vốn trên 3 tỷ đồng để thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, 135; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 
 
Trong năm 2018, các địa phương và sở, ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo, kịp thời các chính sách giảm nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ở các cấp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, mặc dù nguồn vốn đầu tư được phân khai từ đầu năm nhưng tiến độ giải ngân các công trình đến thời điểm này vẫn còn chậm so với kế hoạch.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu các địa phương phải kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, đảm bảo toàn bộ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 theo đúng tiến độ, giải ngân hết nguồn vốn không được chuyển nguồn sang năm 2019. 
 
Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các địa phương phải khẩn trương phê duyệt dự án để thực hiện mua và cấp cây, con giống kịp thời, đúng thời vụ, phù hợp với tình hình thời tiết. Các sở, ngành chủ trì thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện  các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách và giải ngân đảm bảo trong năm kế hoạch tài chính. Cung với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018 phải đảm bảo quy trình. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
                                                                                  
 
.