Cập nhật lúc: 14:40, 11/10/2018 [GMT+7]
.

Trách nhiệm nêu gương


(Báo Quảng Ngãi)- Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) vừa thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp, để hoàn thiện và ban hành trong thời gian sớm nhất. Việc ban hành quy định này rất cần thiết, gắn với việc thực hiện đồng bộ các nghị quyết, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ XII.

Không phải đến bây giờ Đảng ta mới đưa nguyên tắc nêu gương ra bàn thảo, xây dựng thành quy định. Từ khi thành lập Đảng đến nay, từng đảng viên đã thề suốt đời phấn đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được ban hành, gần đây nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện những quy định trên, thì vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Trên thực tế, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm, chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, thậm chí bị thoái hóa, biến chất. Những biểu hiện cụ thể là, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao (kể cả Ủy viên Bộ Chính trị), cả đương chức và nghỉ hưu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nêu gương là một trong các phương thức lãnh đạo của Đảng. Chính vì thế, trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm nêu gương cần được đề cao. Việc nêu gương phải được thể hiện ở tất cả cán bộ, đảng viên, trong đó cán bộ cấp càng cao càng phải đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bởi tấm gương sáng của cán bộ cấp trên sẽ có sức lan tỏa rất lớn, tác động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nhiều tấm gương sáng cùng lan tỏa sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ trên xuống dưới, trong toàn hệ thống chính trị và tạo ra hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; đồng thời vun đắp thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.


HOÀNG HÀ
 

.