Cập nhật lúc: 15:31, 19/10/2018 [GMT+7]
.

Lấy ý kiến cải cách mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội


(Baoquangngai.vn) - Sáng 19.10, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102 ngày 3.8.2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Dự hội thảo có đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Tấn Đối nhấn mạnh: Chính sách bảo hiểm với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cải cách chính sách BHXH diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Để đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội, cần có những cải cách trong thiết kế hệ thống và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, thực sự là trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội; góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo mọi người lao động dều được tiếp cận và thụ hưởng quyền an sinh xã hội, chia sẻ thành quả phát triển kinh tế - xã hội.  

 

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

 

Phấn đấu đến cuối năm 2019, tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội thất nghiệp chiếm ít nhất 90% số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tập trung vào việc xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; thu thập, tổng hợp số lượng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội ; xây dựng các giải pháp nhằm tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Những ý kiến của các đại biểu tham gia hội thảo được Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, cập nhật, báo cáo HĐND tỉnh để giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng địa phương.

Tin, ảnh: A.KIỀU
 

.