Cập nhật lúc: 15:36, 26/10/2018 [GMT+7]
.

Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII


(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.10, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 11, (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các nội dung về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Phạm Trường Thọ; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc và 44/53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ: Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các văn bản có liên quan đến việc điều chỉnh thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh trong việc cho ý kiến đối với các kế hoạch, dự án đầu tư. Việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và quyết định chủ trương đầu tư theo các quy định cũ được giao cho thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. 
 
 
Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp.
 
 
Tuy nhiên, ngày 13.9.2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 120 trong đó có một số điều đã bãi bỏ các quy định liên quan đến thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh tại một số điều của các Nghị định số 77 và 136 năm 2015 của Chính phủ, theo đó Thường trực HĐND tỉnh không còn thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án theo quy định tại nghị định 136 mà thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
 
Vì thế, kỳ họp lần này, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm để làm cơ sở cho UBND tỉnh triển khai các dự án trong thời gian đến.
 
Theo tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 vốn cân đối ngân sách địa phương. Theo đó, tổng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 32 ngày 14.12.2016 là hơn 8.900 tỷ đồng. 
 
Lũy kế vốn trung hạn đã giao cho trong 3 năm 2016, 2017,2018 là 5.362 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-2018, từ nguồn vốn này đã triển khai hoàn thành 98 dự án, chưa bao gồm các dự án nhỏ thuộc Chương trình Nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện và giải ngân hằng năm trên 95% kế hoạch được giao, còn lại kéo dài sang năm sau và cơ bản giải ngân hết vốn. 
 
Tờ trình nêu rõ: số vốn trung hạn ngân sách địa phương còn lại chưa giao trong 2 năm 2019- 2020 là 3.544 tỷ đồng. Trong khi tổng nhu cầu vốn đầu tư các dự án trong 2 năm 2019-2020 tối thiểu khoảng 7.400 tỷ đồng. 
 
Căn cứ vào tiến độ thực hiện của các dự án, các nhu cầu vốn phát sinh khác, UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn cân đối ngân sách địa phương cho các mục tiêu như: Bổ sung thêm 256 tỷ đồng trả nợ trong trung hạn; bổ sung vốn để đối ứng các dự án ODA là 55 tỷ đồng.
 
Bổ sung cho mục tiêu thực hiện các chính sách và tham gia dự án PPP là 56,5 tỷ đồng và bổ sung vốn cho các dự án đang thực hiện nhưng chưa bố trí đủ vốn theo tiến độ là 1.481 tỷ đồng. Đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019-2020, UBND tỉnh đã rà soát và chỉ dự kiến thực hiện các dự án thật sự cần thiết, các dự án chưa cần thiết thì dừng hoặc chuyển sang giai đoạn sau, một số dự án do tính chất và quy mô đề xuất chuyển sang thực hiện bằng vốn sự nghiệp. 
 
 
Đại biểu tham gia phát biểu tại kỳ họp.
Đại biểu tham gia phát biểu tại kỳ họp.
 
 
Cụ thể đề xuất khởi công mới trong 2 năm 2019, 2020 là 53 dự án, tổng mức đầu tư từ phần ngân sách tỉnh khoảng 3.037 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn là 1.656 tỷ đồng, phần còn thiếu là 1.381 tỷ đồng chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.
 
Tại phiên làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và những năm tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện đúng và nghiêm túc các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, cùng với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 của tỉnh theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14.12.2016 của HĐND tỉnh. 
 
Đồng thời hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2019 và những năm tiếp theo bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, kịp thời nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
Chỉ cho phép triển khai đối với những dự án có trong danh mục được duyệt và đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển tiếp các dự án và nguồn vốn sang giai đoạn 2020 - 2025. Tích cực hơn trong chỉ đạo và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 theo đúng kế hoạch. Việc giải ngân và thanh quyết toán xây dựng cơ bản phải đúng theo quy định pháp luật, tránh tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, MTTQVN và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phát huy vai trò của nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết.
 
Tin, ảnh: PV
 
.