Cập nhật lúc: 10:42, 30/10/2018 [GMT+7]
.

Đoàn ĐBQH tỉnh: Thảo luận về đầu tư trung hạn và thực hiện ngân sách nhà nước


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 29.10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tiếp tục diễn ra với phiên thảo luận tại hội trường để đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang đã tham gia thảo luận và đề xuất một số vấn đề.

Về đầu tư trung hạn, đại biểu Phạm Thị Thu Trang đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển của đất nước. Bởi trong điều kiện ngân sách và khả năng cân đối nguồn lực bố trí cho đầu tư còn khó khăn, thì việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nhằm tạo cơ sở pháp lý để giao Chính phủ hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư phù hợp với thực tế, nhằm thu hút và thực hiện có hiệu quả hình thức đầu tư này.

Đối với công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và đánh giá đầu tư công, đại biểu Phạm Thị Thu Trang cho rằng, việc xác định danh mục các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên còn nhiều vướng mắc; việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn trung hạn quá chậm; tỷ lệ giải ngân thấp... Do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, việc quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý tốt các vấn đề phát sinh, cũng như xử lý nghiêm những sai phạm sẽ tạo niềm tin trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thuận lợi trong huy động vốn từ các nguồn lực của xã hội...

Thảo luận về kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2018; dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, đại biểu Phạm Thị Thu Trang đánh giá, việc thực hiện kỷ luật ngân sách nhà nước còn chưa thực sự nghiêm. Do đó, Chính phủ cần giải trình rõ nguyên nhân, xác định tách biệt giữa hạn chế do cơ chế, chính sách và do trách nhiệm tổ chức thực hiện, của các chủ thể liên quan để xem xét trách nhiệm, tăng cường kỷ luật ngân sách, góp phần phân bổ và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Hoàng Tân
 

.
.