Cập nhật lúc: 08:48, 06/10/2018 [GMT+7]
.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Sáng 5-10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã có làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo về thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 15 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Trường Chính trị tỉnh và 14 Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
 
Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị tỉnh là 40 người, trong đó có 3 chuyên viên chính, 12 chuyên viên, 1 cán sự và 24 giảng viên. Đối với 14 Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có 54 người, trong đó có 8 chuyên viên chính, 41 chuyên viên, 4 cán sự và 1 viên chức hạng III.  
 
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, giai đoạn 2016-2018, Trường Chính trị tỉnh đã mở 72 lớp, với số lượng 7.041 học viên. Trong đó, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên được 8 lớp với 750 lượt học viên; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý 2 lớp với 235 học viên; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 57 lớp với 5.771 học viên;…
 
Đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cho 50.893 học viên. Ngoài ra, mở lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức quản lý nhà nước cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
Về cơ chế tự chủ về tài chính, các Trung tâm Bồi dường chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp được nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Trường Chính trị tỉnh tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc của các Trung tâm bồi dưỡng cấp huyện hiện nay là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và UBND huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy. Theo đó, Ban Thường vụ cấp ủy huyện quản lý về biên chế, nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên; UBND huyện quản lý về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động. Do đó, trong quá trình làm việc còn chồng chéo, chưa đồng bộ trong công tác tổ chức, sinh hoạt, vì vậy tỉnh kiến nghị Trung ương cần xây dựng cơ chế quản lý thống nhất chỉ có 1 đầu mối quản lý.
 
Cơ  sở vật chất, trang  thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn hạn chế. Các chương trình, tài liệu giảng dạy vẫn còn nặng về lý thuyết, phần ứng dụng thực tế còn ít; một số tài liệu chưa cập nhật, bổ sung nội dung mới nên gây khó khăn trong việc nghiên cứu, giảng dạy học tập, vì vậy, đề nghị đổi mới nội dung chương trình phù họp với tình hình hiện nay….
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc
 
 
Đồng thời, tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cũng đề xuất với Đoàn cần sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và nhiệm vụ chuyên môn chính trị chuyển về Trường Chính trị tỉnh; nhiều ý kiến cần giữ nguyên mô hình tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng cấp huyện, nhưng phải thống nhất 1 đầu mối quản lý,…
 
Các thành viên trong Đoàn công tác cũng đã trao đổi, làm rõ một số nội dung các vấn đề, đề xuất, kiến nghị mà tỉnh nêu ra. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm của  đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, nhất là ý kiến của các huyện. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh sẽ được Đoàn công tác nghiên cứu, tiếp thu tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
 
H.P
.