Cập nhật lúc: 21:41, 24/10/2018 [GMT+7]
.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với lãnh đạo huyện Mộ Đức


(Baoquangngai.vn)- Sáng 24.10, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mộ Đức về đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 10 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của UBND huyện Mộ Đức, trong 10 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất đạt 7.051 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Trong đó, giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp đạt 740 tỷ đồng, tăng 10,3%; giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng đạt 3.138 tỷ đồng, tăng 22,9%; giá trị sản xuất thương mại- dịch vụ đạt 3.173 tỷ đồng,  tăng 23,8%.
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 
Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 4 xã đạt và giữ 19/19 tiêu chí; 3 xã đạt 15/19 tiêu chí; 5 xã đạt 14/19 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt được tính đến ngày 15.10.2018 trên địa bàn huyện là 15,9 tiêu chí/xã. Dự kiến đến cuối năm 2018, huyện có thêm 2 xã đạt 19/19 tiêu chí. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi làm việc
 
 
Trong công tác thu hút đầu tư, năm 2018, huyện Mộ Đức tiếp tục kêu gọi được 9 nhà đầu tư đăng ký đầu tư, nâng tổng số nhà đầu tư huyện đã kêu gọi đầu tư đến nay là 35 nhà đầu tư, với tổng số nguồn vốn đăng ký hơn 2.320 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện Mộ Đức là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
 
Tại buổi làm việc, huyện Mộ Đức kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng tại các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các vùng công nghiệp và dịch vụ. Tăng cường hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn của huyện như thành lập các Hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, quảng bá du lịch cộng đồng, tiêu thu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao… Cân đối, bố trí kinh phí đầu tư đường Đông thị trấn Mộ Đức; hệ thống tưới tiêu nước các vùng dự án nông nghiệp công nghệ cao. 
 
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đánh giá của các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Mộ Đức trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại của địa phương.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Mộ Đức trong thời gian tới, khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu và chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình lớn của huyện năm 2018 để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách và tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách.
 
Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, huyện cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các Nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực này. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa. Chú trọng hỗ trợ công tác khuyến nông. Về hạ tầng, cần quan tâm đầu tư sở sở hạ tầng trên địa bàn huyện, nhất là hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao; hạ tầng Cụm công nghiệp, trong đó chú ý đầu tư khu xử lý nước thải. 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng kiểm tra mô hình nuôi hải sâm ở huyện Mộ Đức
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng kiểm tra mô hình nuôi hải sâm ở huyện Mộ Đức
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cũng đề nghị huyện Mộ Đức quan tâm đầu tư các trường học, tránh trường hợp rớt chuẩn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân theo đúng kế hoạch. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện một cửa liên thông từ huyện đến cơ sở,...
 
Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện Mộ Đức, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành có liên quan của tỉnh phối hợp với huyện, nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao ở các địa phương ven biển của huyện Mộ Đức. 
 
H.P
 
.