Cập nhật lúc: 14:41, 10/09/2018 [GMT+7]
.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo mới đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Đây là một trong những việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo chủ đề năm 2018 mà tỉnh đã đề ra.

Năm 2018, thực hiện chủ đề: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp”, tỉnh ta đã đạt được những thành công nhất định. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ tốt người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ý thức chấp hành, thực thi công vụ chưa cao. Biểu hiện cụ thể là, lãng phí thời gian làm việc, đi trễ về sớm, giải quyết việc tư trong giờ làm việc công, hiệu quả lao động thấp, không chấp hành đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc tham gia các cuộc họp, hội nghị của tỉnh tổ chức có lúc, có nơi chưa nghiêm túc; cử thành phần dự họp không đúng theo yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng nguyên nhân chủ yếu là tính kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, mà trước hết trách nhiệm thuộc về thủ trưởng của chính cơ quan, đơn vị đó.

Từ thực tế đó, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chấp hành, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không lạm quyền và không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cho người khác hoặc cơ quan, đơn vị khác.

Cấp dưới phải thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, yêu cầu của cấp trên. Có biện pháp quyết liệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết sàng lọc, chuyển đổi vị trí công tác, thay thế, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và có hình thức công khai thông tin cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị xử lý để giáo dục chung cho mọi người.

PD
 

.
.