Cập nhật lúc: 17:06, 14/09/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XIX


(Baoquangngai.vn)- Sáng 14.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi triệu tập Hội nghị lần thứ 13, khóa XIX để quán triệt, triển khai Kết luận 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng thời, cho ý kiến thông qua các Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, cũng như sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết Tỉnh ủy khóa XIX.

 
Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị.
 
Mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã triển khai Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XIX
Các đồng chí chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XIX
 
Các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung chỉ đạo rà soát những vấn đề về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; làm tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Rà soát, nắm chắc tình hình, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở khi mới phát sinh.
 
Sau khi nghe quán triệt Kết luận 32 của Bộ Chính trị, Hội nghị tiếp tục nghe, thảo luận và nhất trí ban hành 3 kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Cụ thể, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 19.5.2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, nâng tầm nhiệm vụ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27- NQ/TW ngày 21.5.2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp…; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25.5.2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Các đại biểu nghiêm túc thảo luận và góp ý đối với các Kế hoạch, báo cáo được triển khai, phổ biến tại Hội nghị
Các đại biểu thảo luận và góp ý đối với các Kế hoạch, báo cáo được triển khai, phổ biến tại Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và thông qua 4 báo cáo sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết 01, 02, 03 và 04 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2016- 2020.
 
Các báo báo cho thấy, kết cấu hạ tầng của tỉnh được quan tâm đầu tư đã tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kinh tế biển, đảo tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của tỉnh (83,4% GRDP toàn tỉnh); diện mạo nông thôn và đô thị ven biển có nhiều đổi mới, đời sống dân cư được nâng lên. Du lịch, dịch vụ có bước phát triển khá. Năm 2017, lượng khách đến tỉnh đạt 810.000 lượt, tăng bình quân 11,6%/năm; thu hút được khá nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư khách sạn, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu văn hóa tâm linh…
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đánh giá, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các Kế hoạch, báo cáo được triển khai, phổ biến tại Hội nghị. Đối với các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ và công tác cán bộ là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người nên rất khó khăn, phức tạp và hệ trọng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Đồng chí Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu tập trung xây dựng các Đề án, Kế hoạch, Quy định để thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu kết luận Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu kết luận Hội nghị
 
Với Kế hoạch về chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đồng chí Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 27 của Trung ương và Kế hoạch của Hội nghị Tỉnh ủy lần này; tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giúp cho mọi người dân hiểu chính sách bảo hiểm xã hội.
 
Cùng với đó, các cấp, các ngành cần nghiêm túc, kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công việc đã xác định trong các Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, để hoàn thành các nhiệm vụ đã được xác định trong báo cáo của các Nghị quyết 01, 02, 03, 04 của Tỉnh ủy, trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo, và về phát triển dịch vụ, du lịch.
 
Cụ thể là, huy động mọi nguồn lực, kết hợp với nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, có tính chất lan tỏa: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất; Đô thị Công nghiệp Dung Quất, dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi…
 
Thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản, tăng cường năng lực và hiện đại hóa đội tàu cá, tiếp tục xây dựng các tổ hợp tác đánh bắt cá và dịch vụ hậu cần trên biển gắn với dịch vụ hậu cần trên bờ. Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về phát triển các ngành dịch vụ như cảng biển nước sâu Dung Quất gắn với phát triển ngành dịch vụ Logistic; phát triển các dịch vụ vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, tài chính...
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 

.