Cập nhật lúc: 21:00, 13/09/2018 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh giám sát chương trình giảm nghèo bền vững tại các huyện miền núi


(Baoquangngai.vn)- Ngày 13.9, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đã đi giám sát việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các huyện miền núi.

TIN LIÊN QUAN

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các mô hình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án 1 (chương trình 30a), dự án 2 (chương trình 135) tại xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng. 
 
Theo báo cáo của UBND xã Trà Bùi, từ năm 2016 đến tháng 6.2018, trên địa bàn xã Trà Bùi được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng với tổng nguồn vốn 500 triệu đổng để duy tu, bảo dưỡng 2 công trình, trong đó có 1 công trình thủy lợi và 1 công trình nước sinh hoạt tại thôn Tây và thôn Gò. 
 
Tổng nguồn vốn 1,7 tỷ đồng của hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã hỗ trợ hơn 185.000 cây quế cho gần 110 hộ, hơn 2.200 cây dừa xiêm cho 70 hộ, hỗ trợ 20 con bò cho 20 hộ gia đình, hỗ trợ giống lúa, phân cho người dân. 
 
 

Đoàn giám sát mô hình hỗ trợ bò cho người dân.

 

Ngoài ra, các dự án cũng hỗ trợ cho 1 người lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

 
Việc thực hiện các chương trình, dự án đã giúp người dân thay đổi nhận thức cho người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện vốn đối ứng các dự án rất khó khăn. Người dân còn sản xuất theo hướng tự phát và ít chăm lo đến cây, con giống nên tỷ lệ sống của cây giống khá thấp. 
 
Qua giám sát thực tế và làm việc với UBND xã Trà Bùi, Đoàn giám sát yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các dự án.
 
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người dân, nhằm phát huy hiệu quả mục tiêu của chương trình, thay đổi tư duy, nhận thức, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 
 
Theo kế hoạch giám sát việc thực hiện dự án 1, dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các huyện miền núi, từ ngày 11.9 - 5.10.2018, các Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ giám sát tất cả các địa phương thuộc vùng hưởng lợi của dự án. Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh trong cuộc họp sắp tới. 
 
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 
 
.