Cập nhật lúc: 14:38, 16/04/2018 [GMT+7]
.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại huyện Mộ Đức và Sở NN& PTNT


(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác dân vận do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Mộ Đức về tình hình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

TIN LIÊN QUAN

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, công tác dân vận trên địa bàn huyện Mộ Đức đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị được nâng lên. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết sâu rộng trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân.
 
Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ dân vận được thực hiện thường xuyên, đem lại hiệu quả nhất định. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận được kịp thời.
 
Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được phát động sâu rộng và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc huy động các nguồn lực xã hội, góp phần thựchiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể, toàn huyện đã xây dựng được 341 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và có sức lan tỏa trong cộng đồng, tiêu biểu như: Mô hình vận động nhân dân mở rộng đường và bê tông giao thông nông thôn; Mô hình “vận động nhân dân sử dụng thuốc BVTV gắn với bảo vệ môi trường; Mô hình ‘Dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng’;…
 
Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên đổi mới công tác vận động quần chúng, ngày càng sâu sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có những chuyển biến tích cục, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. 
 
Các đại biểu tham dự buổi làm viêc
Các đại biểu tham dự buổi làm viêc
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 trên địa bàn huyện Mộ Đức vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là việc nắm bắt thực trạng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị đôi khi chưa được toàn diện; chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế, một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức về dân chủ còn chưa đầy đủ. 
 
Nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể có đổi mới nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dụng đảng, chính quyền của mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là ở cơ sở chưa chủ động, thường xuyên. Việc lựa chọn nội dung, phương pháp giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng, chưa cụ thể, rõ ràng. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đánh giá cao những kết quả đã đạt của huyện Mộ Đức trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 thời gian qua. 
 
Trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu, Huyện ủy Mộ Đức cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong nhận thức của cán bộ, đảng viên; sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện nay; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận nhằm huy động sức dân trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh ở địa phương;…
 
Chiều 16.4, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Sở NN& PTNT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Sở NN& PTNT đã có nhiều chuyến biến tích cực cả vê nhận thức và hành động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành NN& PTNT và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với chính quyên các cấp và của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, Sở cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc giải quyết các thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng thời hạn; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhưng chuyển biến tích cục, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân với chính quyền. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Sở NN& PTNT trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trong 5 năm qua.
 
Đồng thời, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương  cũng đề nghị trong thời gian tới, Sở NN& PTNT khắc phục những hạn chế trong thời gian qua và tiếp tục quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 25, để nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trực thuộc sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của sở; qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới và hoàn thành thắng lợi của ngành trong thời gian tới. 
 
H.P
 
 
 
.