Cập nhật lúc: 15:50, 02/04/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11


(Baoquangngai.vn)- Sáng 2.4, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XIX để thảo luận và thông qua các Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XII. Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII về: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới. 
 
Theo đó, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII về: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.
 
Với mục đích, bảo đảm triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của TƯ nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian, lộ trình, có chất lượng, đạt kết quả với sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong tỉnh.
 
Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, nhiều tầng nấc; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị

 

Đại biểu tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến vào các Kế hoạch
Đại biểu tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến vào các Kế hoạch.
 
Đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giảm mạnh đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL); khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Giảm chi và nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho ĐVSNCL. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. 
 
Theo kế hoạch của Tỉnh ủy đề ra, đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% ĐVSNCL so với năm 2018; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các ĐVSNCL; phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính so với tổng số ĐVSNCL; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các ĐVSNCL so với giai đoạn 2011 – 2015; Hoàn thành cơ bản chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
 
Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% ĐVSNCL và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính so với tổng số ĐVSNCL; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần…
 
Đến năm 2030, thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các ĐVSNCL phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho ĐVSNCL so với giai đoạn 2021 - 2025.
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí  thư Tình ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, sau khi nghe dự thảo những Kế hoạch của Tỉnh ủy, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào từng Kế hoạch cụ thể của Tỉnh ủy trong việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII. Đa số ý kiến của các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung 4 dự thảo Kế hoạch; một số ý kiến nêu vấn đề thảo luận và phân tích thêm về những khó khăn, vướng mắc như: Chế độ, chính sách cho cấp trưởng, cấp phó, công chức, viên chức sau sắp xếp; Quy định số lượng cấp phó của tỉnh, của huyện; Tên gọi của các cơ quan sau sáp nhập;…
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị, cấp ủy, thường vụ cấp ủy và người đứng đầu các cấp ủy cần quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm, yêu cầu của quá trình thực hiện Nghị quyết TƯ  6 và các Kế hoạch của Tỉnh ủy. Theo đó, những việc đã rõ trong các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo và các quy định của TƯ thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định thì mạnh dạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện mở rộng dần, không cầu toàn, nóng vội; những việc chưa rõ, phức tạp; còn có ý kiến khác nhau hoặc những việc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, xin ý kiến chỉ đạo của TƯ để có chủ trương, giải pháp phù hợp.
 
Cùng với đó, những việc TƯ yêu cầu chờ hướng dẫn hoặc sẽ ban hành chương trình, kế hoạch, đề án thì chủ động khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề để xây dụng đề án, chương hình, kế hoạch của tỉnh, của đơn vị, địa phương và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi có chủ trương của TƯ thì điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện ngay. 
 
Căn cứ các Nghị quyết của Hội nghị TƯ 6 và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch của địa phương, đơn vị để thực hiện ngay. Những nội dung nào mà Kế hoạch của Tỉnh ủy đã nêu rõ, không vướng các quy định hiện hành thì các ngành, các cấp phải quyết tâm thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ.
 
Đối với những nội dung cần xây dựng kế hoạch, đề án của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị thì trong kế hoạch, đề án phải xác định rõ từng khâu công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và xác định rõ lộ trình, bước đi cụ thể để bảo đảm thuc hiện đạt kết quả ngay từng khâu công việc; làm rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành; từng cá nhân. 
 
"Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển KT- XH năm 2018; việc triển khai thục hiện các Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 là một trọng tâm nhiều khó khăn; khối lượng công việc phải làm rất lớn; có nhiều biến động về tổ chức và bộ máy của cả hệ thống chính trị.
 
Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị nêu cao hơn nữa trách nhiệm, tích cực, chủ động sáng tạo từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến triển khai thực hiện từng nội dung công việc cụ thể. Viêc tổ chức thực hiện phải rất nghiêm túc, khẩn trương nhưng đồng thời không được xao nhãng nhưng nhiệm vụ thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 vừa thực hiện đạt những kết quả cụ thể bước đầu trong thực hiện các Nghị quyết TƯ 6 khóa XII trong năm 2018"- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh. 
 
N.Đức
 
.