Cập nhật lúc: 18:36, 07/12/2017 [GMT+7]
.
Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII:

Thảo luận thông qua nhiều tờ trình quan trọng


(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII, ngày 7.12, dưới sự  chủ trì của Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

TIN LIÊN QUAN

 
Tham dự ngày làm việc thứ 2 có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, Đặng Ngọc Dũng, lãnh đạo các sở, ban ngành và các đại biểu HĐND tỉnh. 
 
Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Chánh, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. 
 
Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 là 14.913,5 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 14.092,2 tỷ đồng. Dự kiến tăng chi đầu tư so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2017 hơn 484 tỷ đồng, tương ứng hơn 20%.
 
Về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018, chi đầu tư phát triển gắn kết với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và trả nợ tạm ứng, ứng trước ngân sách. Dự toán chi ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh là 14.092,2 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương là 12.199,4 tỷ đồng, chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu là 1.789,3 tỷ đồng; chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 103,5 tỷ đồng. Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, thành phố năm 2018 là 5.557,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với dự toán năm 2017. 
 
Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cho rằng, cần tính toán giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Đối với việc cho tạm ứng kinh phí từ ngân sách để thực hiện một số công trình, chương trình, cần tăng cường quản lý việc sử dụng và kiểm tra thu hồi để tránh bị thất thoát, lãng phí….
 
Các đồng chí chủ trì phiên họp
Các đồng chí chủ trì phiên họp
Cũng trong phiên họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Trọng trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2018. Theo đó, tổng kế hoạch vốn năm 2018 trong toàn tỉnh là hơn 4.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 2.860 tỷ đồng; vốn ngân sách TƯ hơn 1.554 tỷ đồng. 
 
Phương án phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương gồm: Phân cấp cho 14 huyện, thành phố; bố trí hoàn trả các khoản ứng trước; trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi; bố trí cho các dự án quyết toán và 9 dự án hoàn thành năm 2017; đối ứng các dự án ODA; bố trí vốn đối ứng các dự án do TƯ đầu tư; bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP;…
 
Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương để hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng;  vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn các chương trình mục tiêu; vốn Chương trình mục tiêu từ ngân sách TƯ; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn nước ngoài. 
 
Năm 2018, cũng sẽ phân bổ vốn cho các công trình trọng điểm của năm như: Cầu Cửa Đại, cầu Thạch Bích, cảng Bến Đình, đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa, Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1. 
 
Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2018 như Tờ trình của UBND tỉnh, tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng việc bố trí kinh phí hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông nông thôn theo Đề án đã được HĐND tỉnh thông qua cần được xây dựng trong dự toán để tránh tình trạng ứng trước ngân sách làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông như những năm trước.
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại phiên họp
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại phiên họp
 
Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu trong phiên họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu trong phiên họp
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Chánh cũng đã trình bày Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tình Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020. 
 
Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được giao quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020. 
 
Mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư 15 ngày 15.2.2017 của Bộ Tài chính. Trong đó, chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với mức hỗ trợ tối đa 450 triệu đồng/dự án, mô hình; thời gian thực hiện không quá 3 năm, kể từ năm 2018. Chi xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản ( tối đa 200 triệu đồng/mô hình); mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng (tối đa 300 triệu đồng/mô hình); mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu (tối đa 200 triệu đồng/mô hình). Thời gian thực hiện không quá 3 năm, kể từ năm 2018.
 
Địa bàn thực hiện là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, các xã ngoài chương trình 30a và Chương trình 135.
 
Mức hỗ trợ các  hộ tham gia thực hiện dự án cụ thể: 15 triệu đồng/hộ nghèo/năm, 12 triệu đồng/hộ cận nghèo/năm, 9 triệu đồng/hộ mới thoát nghèo/năm. Về mức chi xây dựng quản lý dự án, hỗ trợ không quá 7% mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án. Chi khác về quản lý dự án bằng 20% mức chi hỗ trợ trên.
 
Về hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê, mua, sửa chữa và các chứng từ chi tiêu hợp pháp, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.
 
Hình thức hỗ trợ phương tiện nghe- xem là hỗ trợ một lần, bằng hiện vật cho đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định của Chương trình. Loại phương tiện hỗ trợ gồm: 1 ti vi, 1 đầu thu/1 hộ nghèo. Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 triệu đồng. Mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã tối đa 3% tổng kinh phí sự nghiệp của Chương trình thực hiện các dự án, giao cho cấp xã quản lý.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Liên quan đến vấn đề này, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng, thời gian chúng ta thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững chưa thật sự hiệu quả, một phần là do một bộ phần người dân còn trong chờ, ỷ lại và một phần không kém phần quan trọng là chúng ta sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình không tốt. Dẫn đến, nguồn kinh phí này đến người nghèo thì ít, người giàu thì nhiều. Cho nên việc ban hành và thực hiện Nghị quyết này hết sức quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì chúng ta sẽ tập trung tháo gỡ sau. 
 
Đồng quan điểm với Bí thư Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đề nghị các đại biểu HĐND xem xét, ban hành Nghị quyết này. Sau một năm thực hiện nếu thấy những vấn đề gì trong thực tế và quy định chưa phù hợp thì UBND tỉnh sẽ trình HĐND xin điều chỉnh, bổ sung phù hợp hơn. 
 
Tại phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu đều nhất trí với nội dung đề xuất tại Tờ trình và thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
 
Cũng trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về nội dung các tờ trình về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh; Định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017- 2020; Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017- 2020; Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020;….
 
*Ngày mai (8.12), kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung xoay quanh lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; về việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; lĩnh vực quy hoạch các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh và lĩnh vực vệ sinh môi trường.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật nội dung phiên chất vấn và trà lời chất vấn trong các bản tin sau.
 
M.Toàn- N.Đức
.