Cập nhật lúc: 21:05, 06/10/2017 [GMT+7]
.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ngãi sẽ được đầu tư theo hình thức PPP


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa (nhà đầu tư) khẩn trương hoàn chỉnh phương án kiến trúc và hồ sơ đề xuất dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh theo hình thức PPP (đối tác công tư) theo phương án đã được thống nhất, trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017.

​Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh theo hình thức PPP, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.Quảng Ngãi và các sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp N​ghĩa lập dự án thu hồi vốn từ nguồn quỹ đất xung quanh dự án BT, quỹ nhà thuộc nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật và quỹ đất khác (nếu thiếu) theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại Kết luận số 447-KL/TU ngày 20/9/2017 và Công văn số 2906/UBND-CNXD ngày 18/5/2017; hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 11/2017.

Chủ tịch cũng thống nhất đầu tư 4 tuyến đường: Phan Bội Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và tuyến đường quy hoạch nằm giữa Khu trung tâm hội nghị, Quảng trường và khu đất ở phía trục đường Hai Bà Trưng trong năm 2018 để đồng bộ với việc thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án.

Giao BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục để bổ sung các công trình nêu trên vào kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương lập điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu II Đê bao theo quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu II Đê bao và đề xuất đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh được duyệt; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu II Đê bao trước ngày 31/12/2017 để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và kế hoạch cam kết.

Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh cần phải hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kì 2020-2025; do đó, yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư và trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

PV

.