Cập nhật lúc: 14:31, 30/10/2017 [GMT+7]
.

Ông Nguyễn Văn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 27.10, HĐND TP.Quảng Ngãi khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 6 (bất thường) để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Theo đó, HĐND TP.Quảng Ngãi đã xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016- 2021. Kết quả, ông Nguyễn Văn Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính, nhấn mạnh: Trên cương vị công tác mới là Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Anh cần nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của UBND, Quy chế làm việc của UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và trên cơ sở nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công, cùng với tập thể UBND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  


Tại kỳ họp lần này, HĐND TP.Quảng Ngãi cũng đã thông qua nghị quyết về tỷ lệ phân chia cơ cấu nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.


 NG.TRIỀU
 

.