Cập nhật lúc: 20:02, 23/10/2017 [GMT+7]
.

Họp cho ý kiến dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Chiều 23.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến  đối với dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 
 
 
Theo dự thảo dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 trình bày tại cuộc họp, việc điều chỉnh này nhằm mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển có tầm vóc mới, phù hợp với những điều kiện và vị thế kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong bối cảnh phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước để thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển công nghiệp, tạo nền tảng đưa Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 
 
Định hướng phát triển chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, tăng tỷ tring giá trị nội địa trong công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động và các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hóa dầu.
 
Tích cực xúc tiến đầu tư, nhất là có giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án, chú trọng dự án tạo giá trị gia tăng cao…Thu hút các dự án đầu tư công nghiệp sử dụng nhiều lao động tại các địa bàn nông thôn. Phát triển các ngành nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công ngiệp gắn với công nghiệp chế biến, các điểm du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu. 
 
Trong quá trình phát triển, công nghiệp trên địa bàn tỉnh cần sự phối hợp với các địa phương trong vùng, nhằm hạn chế tình trạng cục bộ, đầu tư chồng chéo, cạnh tranh không cần thiết, làm triệt tiêu nội lực phát triển của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung…
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Theo dự thảo dự án, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 6-7%/năm. Tỷ trọng cơ cấu các ngành Công nghiệp- xây dựng trong GRDP đến năm 2020 sẽ được điều chỉnh từ tỷ trọng 67,3% (theo quy hoạch trước đây) chuyển còn khoảng 60- 61%. Trong đó, riêng ngành công nghiệp (không tình xây dựng) sẽ phấn đấu đạt khoảng 56- 57% trong giai đoạn 2020. Dự báo giai đoạn 2021- 2025, tỷ  trọng ngành Công nghiệp của tỉnh sẽ chiếm khoảng 57- 59%. 
 
Đồng thời, đơn vị tư vấn đã đề xuất 2 phương án phát triển công nghiệp giai đoạn 2016- 2020 và 2021- 2025. Trong đó, phương án 1, ngành công nghiệp cần đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 2,1%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020. Giai đoạn 2021 – 2025,trên cơ sở hoàn thành Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất lên 8,5 triệu tấn/năm, ngành công nghiệp  sẽ tăng khoảng 7,5%/năm.
 
Phương án 2, giai đoạn 2016-2020 ngành công nghiệp tăng trưởng 3,1%/năm và giai đoạn 2021- 2025 tăng 8,2%/năm. Qua đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn, thực hiện phương án 2 để xây dựng các mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025...
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận sự cố gắng của đơn vị tư vấn, Sở Công Thương trong việc thực hiện dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện lại nội dung quy hoạch, theo hướng ngắn gọn, súc tích, trong đó cần làm nêu rõ lý do vì sao phải điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp  tỉnh. Đánh giá việc thực hiện Quy hoạch theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp phải trên cơ sở khoa học, trong đó phải căn cứ vào Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 18 của Tỉnh ủy và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Bên cạnh đó, điều chỉnh nội dung cụ thể trong từng giai đoạn 2016-2020 và 2021- 2025; điều chỉnh chỉ tiêu phát triểncông nghiệp của tỉnh.
 
Đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan, cập nhật đầy đủ các dự án phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020 vào quy hoạch và làm rõ việc quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh trong những năm đến...
 
N.Đức
 
.