Cập nhật lúc: 14:13, 05/10/2017 [GMT+7]
.

Đã có 33 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới


(Baoquangngai.vn) - Sáng 5.10, UBND tỉnh đã tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 33 xã đạt 19 tiêu chí, 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 50 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 49 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân/xã là 11,59, tăng 0,71% so với cuối năm 2016.
 
Đối với 18 xã đăng ký về đích NTM năm 2017, đã có 9 xã đạt 19 tiêu chí, các xã còn lại đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ về đích đúng kế hoạch. Huyện Nghĩa Hành đang gửi văn bản đề nghị các sở, ngành xem xét đánh giá các tiêu chí để hoàn chỉnh hổ sơ thủ tục theo quy định. 
 
Dự kiến sau khi có quyết định công nhận 2 xã còn lại là Hành Dũng và Hành Tín Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện sẽ gửi hồ sơ thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
 
 

Trong năm 2017, mạng lưới giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng khá lớn.

 
Trong 9 tháng năm 2017, nguồn vốn bố trí trực tiếp cho chương trình hơn 462,7 tỷ đồng, đã đầu tư 377 công trình, hỗ trợ làm giao thông nông thôn 32 tỷ đồng. Tỉnh cũng phân bổ hơn 21,5 tỷ đồng cho 98 xã triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
 
Đến nay, 100% số xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM cấp xã, 65 xã hoàn thành 2 quy hoạch chi tiết. Hiện các huyện, thành phố đang chỉ đạo các xã rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa.
 
Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức chung lòng của nhân dân trong tỉnh trong phong trào xây dựng NTM.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan, gửi cơ quan có chức năng xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm có quyết định công nhận xã đạt chuẩn. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thống nhất chuyển xã Bình Minh (Bình Sơn) sang xã kế hoạch về đích trong năm 2018, đồng thời rà soát, xem xét các xã có đủ điều kiện để thay thế. Đối với huyện Nghĩa Hành tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung còn lại ở 2 xã Hành Tín Tây, Hành Dũng; hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tỉnh xem xét, đánh giá trình Trung ương công nhân đạt chuẩn theo quy định.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
.