Cập nhật lúc: 16:58, 04/10/2017 [GMT+7]
.

Chuẩn bị các thủ tục đầu tư dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án Đập​ dâng hạ lưu sông Trà Khúc

 

Cụ thể trình UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án trước ngày 10/10/2017 và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (phê duyệt dự án) chậm nhất trước ngày 31/10/2017 để bảo đảm điều kiện thực hiện dự án trong năm 2018.

Trong đó, xác định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành tỉnh đảm bảo năng lực, tính chuyên nghiệp cao, phù hợp với yêu cầu quản lý dự án (liên quan quản lý đường thủy nội địa) để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án (khi trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án).

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền bố trí đủ vốn để thực hiện dự án nêu trên.

PV

 

.