Cập nhật lúc: 21:45, 03/10/2017 [GMT+7]
.

Cho ý kiến thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


(Baoquangngai.vn) – Chiều 3.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã họp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố về Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

 
Dự thảo gồm 3 chương và 25 điều, quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời gian tổ chức thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở bổ sung một số nội dung mới với những quy định có nội dung liên quan trước đó.
 
Việc xây dựng quy định mới này nhằm làm cho chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh phù hợp với các quy định mới của Chính phủ, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
Điểm mới của dự thảo là quy định cụ thể về thời gian xác nhận ở cấp xã với tình trạng pháp lý về đất, nhà, vật kiến trúc trên đất, cây trồng, vật nuôi và các nội dung kê khai khác theo từng mức diện tích. 
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp.
 
Dự thảo cũng quy định cụ thể về thời gian cho cấp huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau khi có thông báo thu hồi đất, bản đồ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư cung cấp và nhận bàn giao mặt bằng.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để làm sáng tỏ các nội dung liên quan trong dự thảo. 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, nội dung quy định trong dự thảo là bổ sung những vấn đề còn tồn tại vướng mắc căn cứ theo quy định của Nhà nước, nhưng trên tinh thần đơn giản, gọn nhẹ, dễ áp dụng thực tế của địa phương.
 
Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu Sở TN&MT tổng hợp, nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo trên tinh thần những nội dung đã có quy định của cơ quan cấp trên không đưa vào quy định này. Những nội dung chưa có quy định cụ thể đưa vào nhưng không trái quy định cấp trên. 
 
Phải xác định rõ trình tự, thủ tục, rõ việc, rõ cơ quan, rõ tổ chức, rõ cá nhân, rõ thời gian, trách nhiệm, khi vi phạm ở khâu nào để quy lại trách nhiệm, nhất là đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, Sở TN&MT hoàn thiện các nội dung điều chỉnh, thiết kế lại Điều 18 về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên cơ sở tổng hợp lại các văn bản, tham vấn các ý kiến của các cơ quan liên quan, đảm bảo quy trình pháp luật, nhưng dễ thực hiện, tránh sai sót trong khâu tổ chức thực hiện cưỡng chế.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 
 
.