Cập nhật lúc: 20:36, 19/09/2017 [GMT+7]
.

TP.Quảng Ngãi sẽ tinh giản 181 biên chế từ năm 2018-2021


(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch tinh giản biên chế khối Nhà nước của UBND tỉnh, giai đoạn 2018-2021, TP.Quảng Ngãi sẽ tinh giản 181 biên chế; trong đó khối hành chính là 9 biên chế và khối sự nghiệp 172 biên chế. Cụ thể, từ năm 2018 - 2020, mỗi năm tinh giản 45 biên chế, riêng năm 2021 tinh giản 46 biên chế.

Thực hiện kế hoạch này, UBND TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình theo quy định; đúng số lượng, tỷ lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
                        

THÙY TRANG
 

.