Cập nhật lúc: 22:15, 19/09/2017 [GMT+7]
.

Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ số 09/CT-UBND ngày 13/9/2017 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. 
 
​Trong đó, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến sách bảo hiểm y tế.
 
Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy đinh; tăng cường các giải pháp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng, trốn tránh đóng BHYT tại các doanh nghiệp; vận động đối tượng người dân, học sinh, sinh viên tích cực tham gia BHYT theo hộ gia đình; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn ngân sách hỗ trợ chế độ BHYT cho các đối tượng chính sách, xã hội, đối tượng hộ gia đình nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên để đảm bảo chỉ tiêu tỉ lệ người dân tham gia BHYT, thực hiện có hiệu quả lộ trình BHYT toàn dân theo chủ trương của Chính phủ.
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin truyền thông các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT, về lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia BHYT để cộng đồng người dân hiểu và nhận thức đúng về chính sách BHYT là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn chia sẻ cộng đồng sâu sắc.
 
Tăng cường công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT, có giải pháp thiết thực, kịp thời, phù hợp để kiểm soát chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT góp phần đảm bảo cân đối, bình ổn quỹ BHYT. Hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh đều được giao thực hiện quyền tự chủ về tài chính, trong đó nguồn thu chủ yếu từ dịch vụ KCB BHYT do quỹ BHYT chi trả, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định, nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của các đơn vị và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi của người tham gia BHYT.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT và các trường hợp vi phạm pháp luật về chính sách BHYT.
 
Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động triển khai các giải pháp thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh BHYT, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát lại các hồ sơ thanh toán sai thông tin về thẻ BHYT, sai mức hưởng, đề nghị thanh toán trùng, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, dữ liệu mã hóa không đúng danh mục dùng chung...
 
Xây dựng và tuân thủ thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật trong trong khám bệnh, chữa bệnh; từng bước xây dựng, hoàn chỉnh và áp dụng phác đồ hướng dẫn chẩn đoán điều trị; có biện pháp kiểm tra việc tuân thủ thực hiện quy trình chuyên môn kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp sai sót, tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh.
 
UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, vận động người dân tham gia BHYT, chỉ đạo các địa phương lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội kịp thời, nhất là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi; phối hợp quản lý quỹ BHYT, chỉ đạo và hỗ trợ các cơ sở KCB trên địa bàn quản lý nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.
 
PV
.