Cập nhật lúc: 16:15, 29/09/2017 [GMT+7]
.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng


(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.9, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua một số nghị quyết do UBND tỉnh trình. Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì kỳ họp. 

TIN LIÊN QUAN

Tham dự, kỳ họp có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Văn Minh, Phạm Trường Thọ; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích và đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.
 
Tại kỳ họp này, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 5 Nghị quyết cụ thể hóa văn bản của TƯ gồm: Nghị quyết sửa đổi nội dung quy định của tiểu dự án 3 tại điểm b khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016- 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 24 ngày 30.3.2017 của HĐND tỉnh; Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
 
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp.

 

Các đại biểu tham kỳ họp
Các đại biểu tham kỳ họp
 
Đồng thời, thông qua 3 Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp gồm: Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về lĩnh vực đấu giá tài sản; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 16 ngày 13.10.2013 của HĐND tỉnh khóa XI- kỳ họp thứ 9 về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 11 ngày 10.7.2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm kịp thời thực hiện các quy định của TƯ. Đây cũng là những quy định về chế độ, hỗ trợ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cần triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan rà soát lại việc thực hiện các nội dung công việc, hướng dẫn, quy định để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2017. 
 
N.Đức
 
.