Cập nhật lúc: 07:01, 21/09/2017 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh: Giám sát quy hoạch phát triển hệ thống y tế


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 19.9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách Nguyễn Thị Phương Thảo làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2015 tại Sở Y tế.

Theo quy hoạch được duyệt, tổng kinh phí đầu tư phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012- 2015 trên 1.000 tỷ đồng; kết quả thực hiện trên 465 tỷ đồng. Quy hoạch triển khai thực hiện đã tác động tích cực đối với ngành y tế. Đó là hệ thống y tế được củng cố và tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ngày càng cao, góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế...

Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư hạn hẹp, nên một số nội dung và công trình chưa đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch; hệ thống và mạng lưới y tế công lập chưa hoàn chỉnh... Đại diện lãnh đạo Sở Y tế kiến nghị Đoàn giám sát tham mưu, trình HĐND tỉnh kịp thời bố trí vốn, để ngành y tế hoàn thành các nội dung theo đúng quy hoạch đã duyệt.
         

MỸ HOA
 

.