Cập nhật lúc: 22:51, 14/08/2017 [GMT+7]
.

Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh


(Baoquangngai.vn) - Sáng 14.8, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ do Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thi hành pháp luật về tiếp công dân và việc thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nên hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện đông người lên Trung ương.
 
Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp thường xuyên trên 14.500 lượt công dân, với 15.782 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 11.399 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất 4.558 lượt/ 5.211 người/ 4.202 vụ việc. Có 17.665 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính, 1.315 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp và 209 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng. Nội dung đơn phát sinh qua tiếp công dân chủ yếu là về đất đai. Đối với tố cáo chủ yếu tố cáo trong lĩnh vực hành chính.

 

Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim
Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo UBND tỉnh đã có 40 ngày tiếp công dân định kỳ và đột xuất; Người đứng đầu và cấp phó của các sở, ban ngành tiếp định kỳ 132 lượt/133 người của 116 vụ việc; tiếp đột xuất 20 lượt người của 02 vụ việc. Chủ tịch UBND cấp huyện đã tiếp công dân định kỳ, đột xuất 466 lần, đã tiếp 1.111 lượt / 1.4437 người, với 979 vụ việc.
 
Ngoài ra, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố đều thành lập Ban Tiếp công dân; kiện toàn chức danh Trưởng Ban, phân công công chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Các xã, phường, thị trấn đều bố trí nơi tiếp công dân tại trụ sở làm việc của UBND cấp xã.
 
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị Thanh tra Chính phủ khẩn trương triển khai đến các địa phương hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để áp dụng thống nhất. Đồng thời, xem xét trình Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để làm cơ sở xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của trong công tác thi hành pháp luật về tiếp công dân và việc thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua.
 
Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim yêu cầu trong thời gian đến, tỉnh cần đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt, đẩy mạnh giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tỉnh; Theo dõi, xử lý việc giải quyết kết luận sau thanh tra...
 
Tin, ảnh: M.T
 
 
 
.