Cập nhật lúc: 19:56, 18/07/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Thành lập Trung tâm hành chính công


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

​Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan hành chính nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm là đầu mối tập trung có chức năng thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

PV

.