Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII:
Thảo luận, thông qua nhiều tờ trình quan trọng

02:07, 12/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, sáng ngày 12.7, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

TIN LIÊN QUAN

Tại phiên làm việc, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VHTT& DL tỉnh Nguyễn Đăng Vũ đọc tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con  người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. 
 
Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần là động lực cho sự phát triển của tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng, hình thành các giá trị mới của con người Quảng Ngãi với các đặc tính cơ bản: yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự trọng, tự chủ, sống nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, có tri thức, sức khỏe….; đồng thời, từng bước khắc phục những khiếm khuyết trong tính cách của một bộ phận dân cư như: tính hẹp hòi, đố kỵ, cố chấp, thụ động, cứng nhắc, thiếu hợp tác, ý thức lao động thấp.
 
Theo chỉ tiêu đề án đưa ra, phấn đấu đến năm 2020, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu: 88% gia đình, 78% thôn, tổ, dân phố, 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 35- 40% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Thực hiện đạt 24 giường bệnh/vạn dân; 7 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,92%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 90- 95% dân số.
 
Đến năm 2020, có 35% trường mầm non, 70% trường tiểu học, 75% trường THCS, THPT đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia; phổ cập mầm non đúng độ tuổi 100%; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học 99%, THCS 95%; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vân THPT và tương đương; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15- 35 tuổi đạt 99%.
 
Trên 90% hộ gia đình được tiếp cận thông tin qua các phương tiện thông tin truyền thông. Tuổi thọ trung bình 75 tuổi. 89% dân cư thành thị sử dụng nước sạch, 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; đạt trên 450 sinh viên/1 vạn dân….
 
Sau khi nghe Giám đốc Sở VHTT& DL đọc tờ trình, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết; đồng thời đại biểu cũng thống nhất thông qua Đề án này. 
 
Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp.
 
Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN& PTNT Dương Văn Tô đã đọc tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017- 2020. 
 
Theo Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh, tình hình sản xuất trồng trọt ở một số vùng trên địa bàn tình còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh tế chưa cao, nhất là ở vùng đất chân cao, thiếu nước, trống lúa kém hiệu quả, do tâm lý của đại bộ phận nông dân luôn xem cây lúa là ưu tiên số 1, nên không ít loại cây trồng dù mang lại hiệu quả cao hơn lúa nhiều lần nhưng nông dân vẫn chưa mạnh dạn sản xuất.
 
Một số nơi, nông dân chuyển diện tích sản xuất lúa 1 vụ/năm sử dụng nước trời hoặc các vùng cuối kênh thường xuyên xảy ra hiện tượng thiếu nước, nông dân chuyển sang trồng keo, gây ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng ngắn ngày khác và gây lãng phí đất sản xuất nông nghiệp. 
 
Từ năm 2013- 2016, một số địa phương trong tỉnh đã thực hiện một số mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, lạc, rau, đậu… mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng được giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích so với trồng lúa. Tuy nhiên, việc chuyển đổi còn chậm, diện tích đất sản xuất phân tán manh mún, chưa tập trung.
 
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả, việc ban hành “Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017- 2020” là hết sức cần thiết. 
 
Mục đích của việc hỗ trợ nhằm tạo tiền đề để sản xuất nông nghiệp  phát triển ổn định và bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tăng thu nhập cho nông dân, giúp tăng hiệu quả kinh tế xã hội trên cùng một diện tích đất; góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Quảng Ngãi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015- 2020. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tham gia phát biểu tại kỳ họp
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tham gia phát biểu tại kỳ họp.
 
Theo đó, sẽ hỗ trợ người sàn xuất chi phí về việc mua hạt giống để chuyển đổi, trong đó, giống ngô lai hỗ trợ 2,4 triệu đồng/ha; đậu phụng, rau, đậu các loại, mè và giống cỏ phục vụ chăn nuôi hỗ trợ 2 triệu đồng/ha. Phương thức hỗ trợ bằng tiền mặt sau khi người sản xuất kết thúc việc xuống giống trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả. 
 
Về nguồn kinh phí và cơ chế hỗ trợ, các huyện đồng bằng và TP. Quảng Ngãi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và ngân sách huyện, TP hỗ trợ 30%; các huyện miền núi, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%. 
 
Góp ý đề án này, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ cho rằng, trong đề án quy định các loại đất sản xuất khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi quy định đất trồng lúa lâu năm thường xuyên thiếu nước, sản xuất bấp bênh, năng suất thấp dưới 50 tạ/ha là chưa phù hợp. Bởi lẽ, ví dụ, người sản xuất trồng lúa năng xuất trên 60 tạ/ha, nhưng giá trị bán được từ 60 tạ lúa này nhỏ hơn họ trồng ớt thì họ có được hưởng không?
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy, chúng ta không nên quy định năng suất mà quy ra giá trị, ưu tiên phát triển những cây trồng cho giá trị cao hơn (mà không làm mất đi điều kiện trồng lúa, để khi cần thiết thì trở lại trồng lúa được) như vậy sẽ thực tế và dễ thực hiện hơn. 
 
Đại biểu Hồ Ngọc Thịnh huyện Trà Bồng cũng bày tỏ, theo quy định trong đề án các loại đất sản xuất khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi là đất trồng lúa thường xuyên thiếu nước, sản xuất bấp bênh, năng xuất thấp (<50 tạ/ha) là chưa phù hợp với địa bàn miền núi.
 
Trong thực tế, ở miền núi năng suất lúa bình quân chỉ khoảng 35- 40 tạ/ha. Chính vì vậy, quy định năng suất để khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi ở miền núi là chưa phù hợp. Đại biểu Thịnh đề nghị, ngoài quy định về năng suất, cần phải thêm một ý nữa là theo yêu cầu của hộ dân muốn chuyển đổi theo các cây trồng khác như: Ngô, đậu, rau…
 
Cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu cũng đã nghe, thảo luận và thông qua tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nghề đối với các cơ sở đào tạo nghề thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý; tờ trình đề nghị thông qua và ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong và ở ngoài nước.
 
Chiều nay, các đại biểu HĐND tiếp tục thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình. 
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật nội dung kỳ họp trong các bản tin sau.
 
M.Toàn- N.Đức
 

.