Cập nhật lúc: 22:34, 12/07/2017 [GMT+7]
.
Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII:

Thảo luận, thông qua đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh và chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối


(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, chiều ngày 12.7, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

TIN LIÊN QUAN

Tại phiên làm việc, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VHTT& DL tỉnh Nguyễn Đăng Vũ đọc tờ trình đề nghị ban hành Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
 
Mục tiêu của đề án phấn đấu đến năm 2020 dịch vụ, du lịch Quảng Ngãi trở thàng ngành mũo nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế; ưu tiên phát triển du lịch và một số ngành dịch vụ thiết yếu mà tỉnh có thế mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để đầu tư các dịch vụ chất lượng cao và một số khu, điểm du lịch cao cấp; tập trung phát triển các loại hình du lịch biển đảo, du lịch cộng đồng; thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.      
       
Theo đó, chỉ tiêu đề án đặt ra, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ (theo giá so sánh) giai đoạn 2016- 2020 bình quân đạt 12,3 %; tỷ trọng dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm 37,3 (theo giá so sánh năm 2010) và chiếm 28- 29% (theo giá hiện hành). 
 
Đến năm 2020, tổng số khách du lịch đạt trên 1,1 triệu lượt, trong đó 80 ngàn lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng khách nội địa giai đoạn 2016- 2020 đạt 11,4%/năm; tốc độ tăng trưởng khách quốc tế giai đoạn 2016- 2020 đạt 7,8%/năm. Tổng thu khách du lịch đạt khoảng 1.200 tỷ; tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch giai đoạn 2016- 2020 đạt16,5%. Tạo viêc làm cho 15.000 người, trong đó lao động trực tiếp là 5.000 người.    
 
Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp
 
Cũng trong chiều 12.7, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận, thông qua tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định “Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017- 2020” do Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh Dương Văn Tô trình bày tại phiên họp. 
 
Mục đích của Nghị quyết nhằm xây dựng vùng muối Sa Huỳnh có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm; gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho diêm dân, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, ổn định.
 
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối tại vùng muối Sa Huỳnh giai đoạn 2017- 2020 là 11.777 triệu đồng. Đối tượng áp dụng diêm dân, hộ diêm dân đang trực tiếp sản xuất muối thuộc vùng muối Sa Huỳnh; cơ sở kinh doanh muối; Hợp tác xã quản lý, sản xuất muối…
 
Theo đó, chính sách này sẽ hỗ trợ hộ diêm dân trong thời gian ngừng sản xuất khi thực hiện “dồn điền đổi thửa”; hỗ trợ nhân công dỡ dọn, vận chuyển đến bãi thải; hỗ trợ cấp lần đầu, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng muối; hỗ trợ phương pháp sản xuất muối an toàn trên nền vật liệu mới; hỗ trợ thu mua muối khi bị tồn đọng. 
 
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích phát biểu tại phiên họp.
 
Trong phiên họp chiều 12.7, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nghe và thảo luận thông qua tờ trình về Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030; Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường THPT chuyên Lê Khiết; …
 
Sáng 13.7, các đại biểu HĐND tiếp tục thảo luận, thông qua các đề án, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục cập nhật nội dung kỳ họp trong các bản tin sau.
 
M.Toàn- N.Đức
 
.