Cập nhật lúc: 16:16, 10/07/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát khu vực miền Trung- Tây Nguyên


(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.7, tại TP. Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 khu vực miền Trung- Tây Nguyên.  Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ  Lê Thị Thủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự hội  có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung- Tây Nguyên. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cấp uỷ đảng khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng.
 
Kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017; ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới căn cứ thực hiện…
 
Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các tỉnh, Thành uỷ khu vực đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; căn cứ vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và năm của cấp uỷ đã tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp uỷ giao; chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.    
 
Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra 2.436 tổ chức đảng; kết quả kiểm tra, có 81 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt, 33 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm  và có 1 trường hợp phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 21.906 đảng viên về việc chấp hành các quy định của Đảng; kết quả kiểm tra, đảng viên chấp hành tốt 20.916 đảng viên, thực hiện chưa tốt 330 đảng viên, có khuyết điểm, vi phạm 144 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 13 trường hợp.  
 
Tiến hành giám sát chuyên đề 1.335 tổ chức Đảng, qua đó, phát hiện 15 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, không có trường hợp chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, đã xem xét, xử lý kỷ luật 21 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên.   
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng, số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với năm 2016; kịp thời tham mưu, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với đảng viên là cán bộ chủ chốt cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị; việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.
 
Giúp cấp uỷ tham gia góp ý một số dự thảo văn bản, thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời, giúp cấp uỷ theo dõi, đôn đốc thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát và một số nhiệm vụ đột xuất khác được thường trực cấp uỷ giao.
 
UBKT các cấp cũng đã phối hợp tốt với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ và các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khá kịp thời theo quy chế phối hợp và một số nhiệm vụ do Uỷ ban Kiểm tra TƯ chỉ đạo, hướng dẫn. Kết quả kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng ở địa phương, đơn vị. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ  Lê Thị Thủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm và chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo kế hoạch đã đề ra; kịp thời phát hiện, phòng ngừa những vi phạm xảy ra, tránh tình trạng bao che vi phạm.
 
Quan tâm kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu và cấp ủy chính quyền trong thực hiện quy chế làm việc, quy tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ và trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
 
Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nhất là quan tâm kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm. 
 
Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ  Lê Thị Thủy đại diện UBKT TƯ tặng bức tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Lê Thị Thủy đại diện UBKT TƯ tặng bức tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
 
Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Lê Thị Thủy cũng lưu ý, khi thi hành kỷ luật, phải thực sự công tâm, khách quan đúng quy định, không có ngoại lệ, đúng khuyết điểm vi phạm, có sức thuyết phục cao để người vi phạm nhận ra được khuyết điểm của mình và có biện pháp tự khắc phục và sửa chữa. 
 
Bên cạnh đó, tăng cường rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả, hiệu lực kết quả sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật nhằm phòng ngừa, giáo dục, ren đe các hành vi vi phạm và nâng cao nhận thức. Qua đó, củng cố niềm tin cũng như sự ủng hộ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các cơ quan truyền thông đối với công tác kiểm tra, giám sát. 
 
Chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm; quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát từ phẩm chất đạo đức, đến bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp làm việc…nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công việc được giao.
 
N.Đức
 
.