Cập nhật lúc: 10:10, 25/06/2017 [GMT+7]
.

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tiến độ thực hiện các dự án du lịch dịch vụ, khu đô thị, khu dân cư


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch dịch vụ, khu đô thị và khu dân cư chỉnh trang đô thị đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc có chủ trương nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
 
Theo nội dung văn bản chỉ đạo, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án khu du lịch dịch vụ, khu đô thị, khu dân cư chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, nhiều dự án lại không triển khai hoặc triển khai quá chậm tiến độ, dẫn đến tình trạng quy hoạch “treo”, dự án “treo”, gây lãng phí về hiệu quả sử dụng đất, ảnh hưởng đến môi trường xã hội, môi trường đầu tư của tỉnh, gây bức xức cho nhân dân và các cử tri.
 
Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổ chức kiểm tra thực địa và kiên quyết đề xuất chấm dứt chủ trương đầu tư và chấm dứt việc nghiên cứu, khảo sát đối với các dự án đầu tư khu du lịch dịch vụ, khu đô thị và khu dân cư chỉnh trang đô thị không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ; tổng hợp, phân loại và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2017.
 
Sau khi UBND tỉnh có quyết định chấm dứt chủ trương đối với các dự án chậm tiến độ, chủ động thực hiện việc xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư khác đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.
 
Đối với nhóm các dự án mới được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát: UBND thành phố Quảng Ngãi, các sở, ngành đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện nhất để các nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục, triển khai thi công dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ được duyệt.
 
Đối với các dự án đang trình xin chủ trương: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch, UBND thành phố Quảng Ngãi phải rà soát, kiểm tra năng lực thực sự của các nhà đầu tư. Đồng thời, không tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Tuyệt đối không tham mưu UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh quy hoạch từ đất cảnh quan, cây xanh - mặt nước sang đất ở trên địa bàn đô thị, nếu không thật sự cần thiết.
 
PV
.