Cập nhật lúc: 13:52, 28/06/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8


(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa XIX nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời quán triệt, triển khai Kết luận số 10/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì hội nghị.

 
 
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo Kết luận số 217 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX, chú trọng chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2017: "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp". 
 
Các cấp ủy đã đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, sắp xếp, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính và đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy sức mạnh toàn dân. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 -2020, chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể tỉnh.
 
Các đồng lãnh đạo chủ trì hội nghị
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
 
Về phát triển kinh tế, các cấp ủy thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 69 ngàn tỷ đồng, bằng 95,5% cùng kỳ năm trước, đạt hơn 48% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 49.355 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch năm. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 7.985 tỷ đồng. 
 
Tỉnh đã tiếp xúc, hỗ trợ kịp thời cho hơn 60 nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 100 triệu USD, cấp chủ trương đầu tư cho 19 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 62.500 tỷ đồng. Các hoạt động phát triển du lịch, xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi chuyển biến tốt. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Hội nghị cũng đưa ra 20 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, có một số nhiệm vụ đáng chú ý như, chú trọng hoàn thành Đề án của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định, cơ chế bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
 
Giảm hội họp, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Rà soát, sửa đổi và ban hành mới Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
 
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, nợ đọng thuế, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu mới, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán năm 2017. Khuyến khích, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư, xây dựng phương án khai thác quỹ đất hiệu quả để huy động nguồn vốn đầu tư phát triển.
 
Hoàn thành quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện đảo Lý Sơn. Hoàn thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, khuyến khích tích tụ ruộng đất, thuê quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 
 
Tiếp tục huy động, bố trí nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở miền núi, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và nêu lên những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian đến và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.
 
 
Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị. Theo đó, quan điểm là phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện xử lý là cấp bách; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động có trọng tâm, trọng điểm; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. Với ý chí, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tin tưởng rằng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
 
Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị nhất trí cao với Báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình; các đồng chí Tỉnh ủy và các đồng chí dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp; đoàn kết, nỗ lực, năng động, sáng tạo; quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả 20 nhóm nhiệm vụ chủ yếu được xác định trong Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần này và Kết luận số 217-KL/TU của Tỉnh ủy.
 
Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh vào những nhiệm vụ chủ yếu như: Từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp.
 
Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác dân vận; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị: “Mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đứng đầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị bám sát Kết luận của Hội nghị này và Kết luận số 217 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017; phát huy vai trò, trách nhiệm; đổi mới trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2017”.
 
Xem video: 
 
https://youtu.be/XxFCYopS59w
N.Đức
.