Cập nhật lúc: 18:47, 08/06/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh


(Baoquangngai.vn)-Chiều 8.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh để triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020; các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiệm kỳ 2016- 202 và quán triệt, triển khai Quy định số 59/2016 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

TIN LIÊN QUAN

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các Ban Đảng Tỉnh ủy, Sở ngành, hội đoàn thể và địa phương. 
 
Thời gian qua, bám sát hướng dẫn của TƯ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và tương đương triển khai thực hiện các bước, quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với việc chuẩn bị nhân sự xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang khẳng định, bộ máy hệ thống chính trị có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.
 
Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những các cán bộ đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Chính vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và cân nhắc kỹ để lựa chọn những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đã thông qua Tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Các đối tượng bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015- 2020 theo hướng lựa chọn, bổ sung quy hoạch cho một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có cán bộ được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020; lựa chọn, bổ sung những đồng chí sinh từ năm 1975 trở về sau tốt nghiệp đại học và cao cấp lý luận chính trị hệ chính quy.
 
Cũng tại hội nghị, Đại tá Võ Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai Quy định số 59/2016 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 
Theo đó, Quy định này xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của tổ chức Đảng và cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là cơ sở để nâng cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
PV-CTV
 
.