Cập nhật lúc: 13:59, 06/06/2017 [GMT+7]
.

Gần 8,5 tỷ đồng thực hiện 7 đề tài, dự án khoa học và công nghệ


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt triển khai thực hiện 7 đề tài, dự án khoa học và công nghệ, với tổng kinh phí là gần 8,5 tỷ đồng.
Số tiền để thực hiện 7 đề tài, dự án là từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. Trong đó có 3 đề tài, dự án được duyệt thuộc lĩnh vực Nông nghiệp với nội dung ứng dụng kỹ thuật để phát triển giống lúa, nuôi trâu cải tiến và chăn nuôi bò lai. 4 đề tài còn lại thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn (1 đề tài), lĩnh vực Khoa học kỹ thuật công nghệ (3 đề tài).

 

Trong số 7 đề tài, dự án được duyệt, có đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp về ứng dụng kỹ thuật phát triển giống lúa để tăng thêm thu nhập cho người dân
Trong số 7 đề tài, dự án được duyệt, có đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp về ứng dụng kỹ thuật phát triển giống lúa để tăng thêm thu nhập cho người dân
 
Để thực hiện hiệu quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan chủ trì đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện các bước cần thiết.
 
Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát kiểm tra quá trình triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.
 
Đối với các tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án, phải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của đề tài, dự án khoa học và công nghệ theo đúng mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.
 
Tin, ảnh: Thiên Vương
                                                        
.