Cập nhật lúc: 13:59, 13/06/2017 [GMT+7]
.

Đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2017


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. 

 

  Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
 
Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính, trong đó có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính để các địa phương thực hiện trong năm 2017. Cụ thể, Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông - Vận tải thực hiện 56 thủ tục hành chính...
 
Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để bảo đảm tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT)...
 
Phương Nguyên/Hà Nội mới
.