Cập nhật lúc: 20:18, 08/06/2017 [GMT+7]
.

Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất các nội dung công tác trọng tâm


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2017.

 

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự hội nghị.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 8/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) thời gian qua. Đồng thời xem xét, thống nhất một số chủ trương, nội dung công tác trọng tâm thời gian tới.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những định hướng lớn trong sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được.
 
Đồng thời, với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là "nói thẳng, nói thật, nói hết", phải chỉ ra đầy đủ những hạn chế, tồn tại trên các mặt công tác, làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm đối với những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2017; mong muốn, lực lượng CAND tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước và tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó…
 
Hội nghị đã thảo luận, thống nhất chủ trương, những định hướng lớn trong xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay để chủ động chuẩn bị việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) sắp tới.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Luật CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với lực lượng CAND thời gian qua.
 
Đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới và hứa sẽ chỉ đạo lực lượng CAND khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm mà Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã thống nhất thông qua, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước trong tình hình mới.
 
(theo TTXVN)
.