Cập nhật lúc: 20:41, 09/06/2017 [GMT+7]
.

Bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ Dự án 600 Phó Chủ tịch xã


​(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND 6 huyện miền núi trong tỉnh sắp xếp, bố trí hợp lý các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã theo vị trí việc làm đã được dự kiến.

 

 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng có trách nhiệm bố trí hợp lý các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã vào công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo đúng nội dung Thông báo số 06-TB/TW ngày 29/4/2016 của Bộ Chính trị và Công văn số 2518/UBND-NC của UBND tỉnh về việc tiếp tục quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

​Đồng thời, tiếp tục chi trả lương cho các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đến khi kết thúc Dự án (ngày 30/6/2017 theo Công văn số 1927/BNV-CTTN ngày 11/4/2017 của Bộ Nội vụ).

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung bi​ên chế theo đề nghị của UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ phân bổ lại biên chế để UBND các huyện sắp xếp, bố trí hợp lý các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã theo vị trí việc làm đã được dự kiến.

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo được Thủ tướng phê duyệt  năm 2011 (được gọi tắt là dự án 600 phó chủ tịch xã). 
 
Theo Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Vũ Đăng Minh, giám đốc dự án 600 Phó chủ tịch xã , đến nay 80% người đã được bố trí làm công chức, còn 20% chưa được bố trí. Đáng chú ý, trong số những trí thức trẻ được bố trí, hơn 20 người làm công chức cấp huyện, hơn 20 người chính thức được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã.

PV

.