Cập nhật lúc: 21:47, 24/05/2017 [GMT+7]
.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc tại huyện Tây Trà


(Baoquangngai.vn)- Chiều 24.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của UBND huyện Tây Trà, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, trong giai đoạn từ 2013 -2016, ngân sách TƯ, tỉnh đã hỗ trợ, đầu tư cho huyện gần 150 tỷ đồng. Trong đó, tiểu dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo khoảng 41 tỷ đồng. 
 
Từ khi triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự động thuận cao của người dân địa phương. Nhờ chính sách đặc thù, ưu tiên về nguồn lực đã giúp cải thiện được đời sống người dân, các nhu cầu thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Tây Trà vẫn còn là huyện nghèo nhất tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo trên 75%; trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo tọ một số địa phương còn lúng túng, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, chưa làm tốt công tác tuyên truyền và chưa kiên quyết trong công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo; một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn trong chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thậm chí có trường hợp không muốn thoát nghèo…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại buổi làm việc.
 
Để việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện phát huy tốt hiệu quả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đề nghị, thời gian đến huyện Tây Trà cần huy động, kêu gọi sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp đối với công tác giảm nghèo.
 
Trong đó, tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương để kịp thời tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận vốn, các chương trình hỗ trợ của nhà nước để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cũng yêu cầu huyện Tây Trà cần tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư, tạo cho người dân được hưởng lợi từ dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mô hình, chất lượng cây giống, con giống do Nhà nước đầu tư hỗ trợ. Cùng với đó, địa phương nên lựa chọn những cây giống, con giống phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến.
 
Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn xã Trà Khê (Tây Trà).
 
N.Đức
.