Cập nhật lúc: 07:15, 27/05/2017 [GMT+7]
.

Hội thảo khoa học: "Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay"


(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề "Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay". Ủy viên TƯ Đảng- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên TƯ Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào chủ trì hội thảo.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự hội thảo có các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ trong Hội đồng lý luận TƯ, các nhà khoa học, lãnh đạo một số tỉnh, thành trong nước. Dự hội thảo về phía tỉnh Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. 
 
Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhận định, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong những năm gần đây đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng cũng bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm; nhất là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp; làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. 
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội thảo
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội thảo
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu là Đảng ta phải không ngừng đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.
 
Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức và đặt ngang tầm với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thể hiện đổi mới tư duy về xây dựng Đảng. Đây là vấn đề mới nên còn những nội dung cần phải thống nhất nhận thức cũng như xác định các hình thức, biện pháp cụ thể, hiệu quả trong thực tiễn tổ chức thực hiện việc xây dựng Đảng về đạo đức. 
 
Việc tổ chức Hội thảo góp phần làm sáng tỏ giá trị khoa học đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
 
Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo
 
Trong phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên TƯ Đảng- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng khẳng định: Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ "gốc' theo quan điểm của Hồ Chí Minh: "Cây phải có gốc, nếu không có gốc thì cây héo". Xây dựng Đảng về đạo đức là toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên đều phải trau dồi và giữ gìn đạo đức cách mạng, tổ chức Đảng từ cơ sở đến TƯ đều phải trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. 
 
“Xây dựng Đảng về đạo đức chính là xây dựng sức mạnh nội sinh của Đảng, là nhân tố nền tảng quan trọng để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức bảo đảm để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi  mới đất nước với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội”- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. 
 
Hội thảo cũng đã nhận được 59 tham luận của các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học, lãnh đạo một số tỉnh, thành trong nước và các sở, ban, ngành trong tỉnh. Trong đó, sẽ có 23 tham luận được trình bày tại hội thảo. 
 
Các tham luận trình bày tạo hội thảo sẽ đi sâu, phân tích, đánh giá và làm rõ nội hàm của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là điểm nhấn, điểm mới rất quan trọng được Đại hội XII của Đảng bổ sung và khẳng định. Đồng thời, cũng nhận diện và đánh giá đúng thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong những năm gần đây; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
 
N.Đức
.