Cập nhật lúc: 19:29, 05/05/2017 [GMT+7]
.

Góp ý phản biện xã hội đối với Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội đối với Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2025. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Hiện toàn tỉnh hiện có 333 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, trong đó có 282 đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, 44 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảm đảm một phần chi thường xuyên và 7 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên.
 
Tổng số biên chế được giao là 8.800 biên chế, trong đó số biên chế đã thực hiện là 8.600 và 1.860 hợp đồng lao động.
 
Theo Đề án, đến năm 2020 giảm tối thiểu 19 đơn vị sự nghiệp. Riêng năm 2017, thực hiện chuyển tối thiểu 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. 
 
 
Đại biểu góp ý phản biện vào Đề án.
Đại biểu góp ý phản biện vào đề án.
 
Thực hiện xác định giá trị tài sản nhà nước tại 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư này để chuyển sang loại hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 22 ngày 22.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ
 
Năm 2018, 100% đơn vị sự nghiệp triển khai cơ cấu viên chức đúng đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Đến năm 2020 chuyển ít nhất 10 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên.
 
Tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao đến năm 2021. Tiếp tục chuyển ít nhất 18 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, 
 
Để thực hiện Đề án, các đơn vị sẽ thực hiện rà soát, sắp xếp; những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giống nhau thì đề xuất sáp nhập, hợp nhất, đơn vị hoạt động kém hiệu quả thì đề xuất giải thể.
 
Tổ chức đánh giá về tổ chức bộ máy đối với đơn vị sự nghiệp công lập trước và sau khi sắp xếp để có lộ trình thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn,…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đề xuất, làm rõ nhiều nội dung như bố cục của Đề án, phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức,…
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp nội dung góp ý kiến phản biện của các đại biểu dự họp gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo đúng quy định.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU

 

.