Cập nhật lúc: 21:16, 24/03/2017 [GMT+7]
.

Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc làm việc với tỉnh Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Sáng 24.3, Đoàn công tác của Ban Nội chính TƯ do Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. 

TIN LIÊN QUAN

Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 và quý 1 năm 2017 của tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa nhiều quan điểm, chủ trương của TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động để chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.  
 
Trong đó, đã sơ kết tình hình thưc hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành TƯ Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 ngày của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 13 ngày 30.11.2016,  thực hiện Kết luận số 05 ngày 15.7.2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 
 
Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng, các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được chú trọng, đạt nhiều kết quả, góp phần cảnh tỉnh, răn đe vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy hoạt động ngày càng có chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị với Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng như: về cơ chế bảo vệ, biểu dương, khen thưởng người có thành tích đấu tranh chống tham nhũng; bảo đảm an toàn cho người đấu tranh chống tham nhũng; sớm bổ sung 5 hành vi tham nhũng  được thể hiện trong Luật Phòng, chống tham nhũng vào Bộ Luật Hình sự; bổ sung chế định thu hồi tài sản tham nhũng để kịp thời xác minh, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt.
 
Đồng thời,  đề nghị Ban Nội chính TƯ cho thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giao nhiệm vụ Ban Nội chính Tỉnh ủy làm cơ quan thường trực; ban hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ  các chuyên đề về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng để Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy làm căn cứu tập huấn cho cán bộ làm công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, huyện, thành phố…
 
Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc
Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị tỉnh trong việc giải quyết tình hình, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thời gian qua; đặc biệt là tập trung nâng cao hoạt động công tác nội chính và xử lý tốt các vụ việc trên địa bàn.
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc yêu cầu tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện động người liên quan đến đất lâm nghiệp; đồng thời, phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng.
 
N.Đức
.