Cập nhật lúc: 21:48, 28/02/2017 [GMT+7]
.

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Chiều 28.2, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham  mưu và phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Đã tham  mưu xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chương trình làm việc năm 2016 của Tỉnh ủy, trọng tâm là tham mưu ban hành 4 Kết luận, 5 Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt. Chú trọng nâng cao tính chủ động trong việc giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy duy trì chế độ làm việc, chế độ hội nghị theo Quy chế, Chương trình công tác năm, quý, tháng nền nếp….
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2016; đồng thời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập thể cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc tiếp tục nỗ lực trong công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017. Trọng tâm là tập trung nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và phục vụ tốt chương trình làm việc của cấp ủy năm 2017, xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm.
 
Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng  kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” co các cá nhân
Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” co các cá nhân
 
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị văn phòng cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp, đảm bảo chính xác kịp thời, có tính dự báo cao. Kịp thời nắm bắt và tham mưu để cấp ủy chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu trên các lĩnh vực, góp phần giúp cấp ủy định hướng, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề mới, khó, phức tạp đảm bảo vừa có tính chiến lược, vùa đáp ứng đòi hỏi cấp bách, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. 
 
Đồng thời, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải tiến, đổi mới phương thức, lề lối làm việc; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng; hiện đại hóa công tác văn phòng cấp ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…
 
Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy trao 8 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” và tặng giấy khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân thuộc Văn phòng các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2016.
 
N.Đức
.