Cập nhật lúc: 21:58, 11/01/2017 [GMT+7]
.

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Ngày 11.1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

TIN LIÊN QUAN

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, TP trong tỉnh. 
 
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh trình bày Dự thảo quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
 
Theo đó, năm 2017, được xác định là năm then chốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016 -2020, là năm: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”.
 
UBND tỉnh định hướng những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu cần phải tiếp tục thực hiện trong công tác chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH đề ra đó là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tạo điều kiện, khuyến khích đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; sắp xếp, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục, văn hóa, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong năm 2017 này, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 1%- 1,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn 12.796,3 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 19,22%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,85%, trong đó miền núi giảm 5,54%;…
 
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tăng cường quản lý đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ tài chính - ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, đảo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong năm 2017. Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong năm 2017. 
 
Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 -2020, trong đó, tập trung, phân tích, đánh giá việc thực hiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp để tạo chuyển biến thực chất và tăng thứ hạng trong năm 2017.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu trong thời gian tới, UBND tỉnh cần mạnh dạn tháo gỡ cơ chế, chính sách để phù hợp với thực tiễn để tạo ra động lực phát triển kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm và theo chức năng, nhiệm vụ được giao để làm rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; tăng cường sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
Đồng thời, các cấp cần thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cấp; ban hành quy định kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ của công chức, quy trình để tổ chức, công dân đánh giá, tham gia ý kiến về mức độ hài lòng của người dân với công chức. 
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng yêu cầu, tất cả các cấp đều phải thực hiện cơ chế cạnh tranh trong việc đề bạt, bố trí cán bộ, giới thiệu bầu cử; một vị trí giới thiệu ít nhất 2-3 chức danh nhằm tạo sự cạnh tranh ngay chính trong vị trí công tác, tạo cơ hội cho những người đủ tâm, đủ tầm có cơ hội cống hiến; kiểm tra kết quả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trước khi đánh giá, bổ nhiệm.
 
Cùng với đó, cần đổi mới việc ban hành văn bản và tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi ban hành văn bản. Mỗi việc chỉ đạo của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tình cần có kiểm tra, đánh giá, rà soát và có kết luận cụ thể mức độ thực hiện. Giảm và nâng cao chất lượng các cuộc họp. 
 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nên thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của  UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để đánh giá và đôn đốc tháo gỡ những khó khăn…Qua đó góp phần giúp bộ máy hành chính các cấp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ để tạo ra sự thay đổi cho tỉnh và các địa phương. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị,  Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP sau hội nghị này, khẩn trương xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch 2017 của ngành, địa phương. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch năm 2017 của UBND tỉnh.
 
Trong đó, các sở ngành, địa phương cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, dịch vụ- du lịch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ; quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản; chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh…. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, khi có các chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND và định hướng, kế hoạch của UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải  kịp thời cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay; đồng thời, trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới, cán bộ, công chức nhằm giúp việc triển khai thực hiện công việc đạt kết quả cao nhất. 
 
N.Đức
.