Cập nhật lúc: 17:45, 16/01/2017 [GMT+7]
.

Khi thuế thu đúng thu đủ


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016 là năm đặc biệt khó khăn đối với ngành thuế Quảng Ngãi. Mọi năm, phần lớn tiền thu thuế nội địa nhờ vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nhưng năm 2016, giá dầu trên thế giới giảm, nguồn thu từ lọc dầu cũng giảm theo, vì thế, thu từ NMLD chỉ còn 11.600 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, bằng gần 50% so với cùng kỳ.

  • Quảng Ngãi: 11 tháng ước thu nội địa hơn 15.166 tỷ đồng
    (Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo Cục Thuế tỉnh, ước thu nội địa do ngành thuế quản lý được 15.166,1 tỷ đồng, đạt 70% dự toánnăm nhưng chỉ bằng 60% so với mức thực hiện cùng năm trước. Trong đó, số thu từ sản phẩm dầu và lọc hóa dầu được 11.007,5 tỷ đồng, đạt 62,8% dược toán năm, bằng 49,8% so với cùng kỳ. Các khoản thu còn lại được 4.158,6 tỷ đồng, đạt 101,1% dự toán, tăng 30,7% so với cùng kỳ.
    .

Chính trong hoàn cảnh hết sức khó khăn ấy, Cục Thuế đã nỗ lực tìm nguồn thu, thu đúng và thu đủ từ tất cả các doanh ngiệp trên địa bàn tỉnh.

Thuế thì đã có chính sách, có quy định rất rõ ràng của Nhà nước. Không phải cứ muốn là thu tăng lên được. Vì vậy, Cục Thuế Quảng Ngãi chỉ còn một con đường là phải tích cực làm việc để thu đúng và thu đủ thuế. Điều này mới nghe tưởng dễ, nhưng trong thực tế, không hề dễ. Những hiện tượng doanh nghiệp “lách” thuế, trốn thuế bằng nhiều cách tinh vi là hiện tượng xảy ra khá thường xuyên, và không chỉ trên địa bàn Quảng Ngãi, mà trên địa bàn cả nước.

Vì vậy, thành tích thu thuế của Cục thuế các địa phương vẫn là thu đúng và thu đủ. Thu đúng thì người nộp thuế mới vui lòng nộp, còn thu sai thì không những người ta không nộp, mà còn kiện ngược. Còn thu đủ thì nói thật, cái “phổ” này rất rộng, nếu anh “nhà thuế” không thật sự tích cực, công tâm, và đặc biệt là trong sạch, thì chuyện thu đủ cũng là “nói cho vui” vậy thôi, chứ không thể làm được.

Trong hoàn cảnh ấy, mà thu thuế nội địa (trừ nhà máy lọc dầu) của Quảng Ngãi đạt tới gần 5.000 tỷ đồng, thì đó là một thành tích rất lớn. Đầu tiên, đó là thành tích của những doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đầu tàu ở Quảng Ngãi như Công ty CP Đường, Nhà máy Bia Sài Gòn... Họ đã lao động hết mình trong hoàn cảnh hết sức khó khăn để có thể đóng thuế một cách đầy tự hào cho Nhà nước. Rồi sau nữa, là thành tích của Cục Thuế Quảng Ngãi, nói như Cục trưởng Hồ Quang Vịnh, đã: “Công khai và thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuế, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thuế”.

Nếu người sản xuất có tiền để đóng đủ thuế, mà người thu thuế không có những biện pháp hữu hiệu để “thu đúng, thu đủ” thuế, thì cuối cùng Nhà nước vẫn chịu thiệt hại. Việc đóng thuế là nghĩa vụ của toàn dân. Ngay một người đã về hưu hàng chục năm nay như tôi, mỗi năm cũng nộp thuế được trên 10 triệu đồng cho Nhà nước. Số tiền ấy tuy không lớn, nhưng nó chứng minh người nộp thuế vẫn còn lao động được, vẫn kiếm ra tiền được. Nộp thuế chính là niềm tự hào của công dân, điều này rất phổ biến ở các nước phát triển. Còn trốn thuế thì không chỉ phạm pháp, mà còn là nỗi nhục.

Vì vậy, Cục Thuế tỉnh không chỉ biết thu thuế, mà còn phải biết tuyên truyền về ý nghĩa của việc nộp thuế, niềm tự hào của người lao động lương thiện khi nộp thuế. Những người lao động ở Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thấu hiểu điều này từ nhiều năm nay. Họ - qua công ty của mình - bao giờ cũng nộp thuế rất sòng phẳng, và rất thanh thản.

Tôi nghĩ, Cục Thuế Quảng Ngãi nên biểu dương qua truyền thông, những đơn vị doanh nghiệp nộp thuế đúng và đủ, như một bằng chứng của lòng tự trọng và niềm tự hào. Công tác tuyên truyền thuế, vì vậy, là công tác đặc biệt quan trọng. Làm sao, để người ta không còn “tự hào” vì mình trốn hay lách thuế giỏi, mà tự hào vì mình đã nộp thuế như một công dân lương thiện và có trách nhiệm với đất nước.

Thanh Thảo
 

.
.