Cập nhật lúc: 20:45, 13/01/2017 [GMT+7]
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016


(Baoquangngai.vn)- Chiều 13.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng và hoạt động tuyên giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Đảng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
 
Việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận chuyên đề Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 
Công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, củng cố niềm tin, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chống các luận điệu sai trái, thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể.
 
Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đúng định hướng; kịp thời hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, cổ vũ các phong trao thi đua yêu nước, đặc biệt là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức sôi nổi, phong phú; công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và thông tin đối ngoại được chú trọng.
 
Đội ngũ báo cáo viên các cấp được củng cố, vai trò của công tác viên dư luận xã hội được chú trọng hơn. Công tác khoa giáo được tích cực triển khai sâu sát, gắn với kiểm tra, giám sát; công tác biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống được nhiều cấp ủy, ban, ngành quan tâm chỉ đạo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang yêu cầu trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục tham mưu để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt là Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển”.
 
Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí xuất bản, đấu tranh chống những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Chủ động dự báo, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để kịp thời tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy chỉ đạo giải quyết.
 
Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao Giấy khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016.
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
.